İntibak İçin Bilinmesi Gereken Hususlar

memurun İntibak uygulamasında Bilinmesi Gereken Hususlar

İntibak İçin Bilinmesi Gereken Hususlar

İntibak İçin Bilinmesi Gereken Hususlar

İntibak uygulamasının esasen; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmesi olduğu daha önceden ifade edilmişti. Bu defa ise söz konusu intibak müessesesinin tatbiki için gerek duyulan bilgilere bakmakta yarar vardır:

1. Memuriyete giriş tarihi

2. Memuriyete giriş öğrenimi

a. Öğrenim bitirme tarihi

b. Öğrenim süresi

3. Memuriyette geçen hizmet süreleri

a. Memuriyetteki başarılı hizmeti

b. Askerlik hizmeti (varsa)

c. Kanunlar uyarınca memuriyette geçmiş sayılan hizmetler (36/C gibi)

4. Özel Kanunlar ve özel hükümler uyarınca kazanılan derece ve kademeler

YORUM EKLE