Hafız olan imamlara bir derece verilmesi

657 36 maddenin A /7-b maddesine göre hafız olan imamlara verilecek 1 derece uygulaması , diyanette çalışan imamlara ek derece verilmesi uygulaması

Hafız olan imamlara bir derece verilmesi

Hafız olan imamlara bir derece verilmesi 

Diyanet işleri başkanlığı kadrolarında bulunan imamlardan hafızlık belgesi alanlara bir derece verilir. Konuya ilişkin düzenleme 657 sayılı kanunun 36/A-7-b  maddesinde yapılmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla

- Yeniden göreve atanacaklardan

- Hafız oldukları

- Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere

- Bir derece yükselmesi verilir.

Lisansüstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz. Bu hüküm ile Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapanlardan hafız olduklarını belgelendirenlerin memuriyete giriş derece ve kademelerine 1 derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademeden göreve başlatılmaları öngörülmüştür.

Ancak anılan fıkra hükmünden yararlandırılanlar, daha sonra hizmet sınıflarını değiştirmek suretiyle başka bir hizmet sınıfına atanmaları halinde, öğrenim durumları itibariyle görev yaptıkları hizmet sınıfındaki emsallerinin bulundukları derecenin üstünde bir derecede bulunacaklarından, emsalleri ile aradaki farkın giderilmesi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71. maddesi uyarınca bulunduğu derece ve kademede bir derece (üç yıl) süresince bekletilmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, Diyanet İşleri Başkanlığında hafız olarak görevli bulunması nedeniyle bir derece ilerlemesinden yararlandırılanların lisansüstü eğitim tamamlamaları halinde ayrınca aynı madeninin 9. bendi hükmünden yararlandırılmaları mümkün olamayacaktır.

YORUM EKLE