Farklı Kurumlarda 4 B li Sözleşmeli Çalışanların Hizmet Süresi Maaşta Dikkate Alınmalı

Farklı Kurumlarda 4 B li Sözleşmeli Çalışanların Hizmet Süresi Maaşta Dikkate Alınmalı,

Farklı Kurumlarda 4 B li Sözleşmeli Çalışanların Hizmet Süresi Maaşta Dikkate Alınmalı

Farklı Kurumlarda 4 B li Sözleşmeli Çalışanların Hizmet Süresi Maaşta Dikkate Alınmalı,

Bilindiği üzere kamu kurumlarında 4 b kapsamında sözleşmeli kadroda çalışan kişilerin maaşları ilgili kişilerin hizmet süreleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın 3. maddesinde de bu husus"Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir." şeklinde yer almaktadır.

İlgili hüküm gereği 4 b sözleşmeli olarak çalışanların sadece kendi kurumunda aynı pozisyonda geçen hizmet sürelerine göre maaş ödemesi yapılmaktaydı.Ancak ilgili uygulama 01.01.2018 tarihinden itibaren değiştirilmiştir.

2018-2019 Toplu Sözleşmesinin  "Sözleşmeli personel ücretlerinde esas alınan hizmet süresi" başlıklı 47. maddesinde " 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi" ibaresi "kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi" şeklinde uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Toplu sözleşmede yer alan hükme göre 01.01.2018 tarihinden itibaren farklı kurumlarda aynı unvanda ve pozisyonda 4 b li  Sözleşmeli veya kadrolu çalışılan süreler   sözleşmeli personelin en son çalışmış olduğu kurumdaki sözleşme ücretinde dikkate alınmak zorundadır.

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse A Üniversite hastanesinde sözleşmeli hemşire veya kadrolu hemşire  olarak 3 yıl görev  yapan bir hemşire daha sonra Sağlık Bakanlığında 4 b sözleşmeli hemşire olarak görev yapmaya başlarsa hemşirenin Sağlık Bakanlığındaki Sözleşme ücreti tespit edilirken üniversitede sözleşmeli veya kadrolu  olarak çalışmış olduğu 3 yılda dikkate alınacak ve ilgilinin sözleşme ücreti buna göre tespit edilecektir.

Farklı kurumlarda farklı kadrolarda yapılan çalışmalar ise bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.Örneğin Sağlık Bakanlığında sözleşmeli ebe kadrosunda çalışan bir kişi daha sonra Adalet Bakanlığında sözleşmeli bilgi işlem kadrosuna atanmışsa daha önceki ebe olarak yapmış olduğu görevdeki hizmetler Sözleşme ücretinin tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2019, 08:13
YORUM EKLE