Eşi çalışmayan memur doğum nedeniyle aylıksız izin alabilir mi?

Eşi çalışmayan memur doğum nedeniyle aylıksız izin alabilir mi? memurun eşinin doğum yapması halinde baba olan memur aylıksız izin alabilir mi, eşi doğum yapan memurun izin hakları

Eşi çalışmayan memur doğum nedeniyle aylıksız izin alabilir mi?

Eşi çalışmayan memur doğum nedeniyle aylıksız izin alabilir mi?

Memurlara eşlerinin doğum yapması halinde verilecek olan izin haklarından biriside aylıksız izin hakkıdır.Olaya bağlı olarak verilecek olan aylıksız izinlerde memurun hizmet süresinin bir önemi yoktur.Memurun iznin bağlandığı olayın vukuu bulması halinde kanunda tanınmış olan izin hakkını kullanabilecektir.

Eşi doğum yapan memurun aylıksız izin hakkı ne kadardır?

Memurun eşinin doğum yapması nedeniyle alabileceği izin hakkı süresi 24 aydır.Memur eşinin çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın bu izni eşinin doğumunu takip eden tarihten itibaren kullanabilir.

Eşi çalışmayan memurun doğum nedeniyle alacağı izinde idarenin takdir hakkı varmıdır? 

Konuya ilişkin mevzuatta memurun eşinin doğum yapması halinde kullanacağı aylıksız izinde idarenin takdir hakkı olmayıp memurun bu izni talep etmesi halinde memura bu izin verilmelidir.

Eşi çalışmayan memur aylıksız izini parça parça kullanabilir mi?

Memura eşinin doğum yapması nedeniyle verilecek olan aylıksız iznin toplam süresinin 24 ayı geçmemesi şartı ile parça parça kullanılması mümkündür.

Konuya ilişkin 6 sıra nolu kamu personel tebliğinde yer alan düzenlemeye aşağıda yer verilmiştir.

2) Aylıksız iznin kullanımı

a) Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izni süresinin veya yararlanılması halinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihidir.

b) Eşi doğum yapan memura, eşinin Devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın isteği halinde yirmidört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

c) Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin,  süreleri içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılması mümkündür.

ç) Doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla, kısım kısım kullanılması mümkündür.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.