Devlet memuruna bulunduğu sınıf dışında görev verilebilir mi?

Devlet Memurunun Bulunduğu Sınıf Dışında Görev Verilmesi kanuna uygunmu, memur farklı hizmet sınıfının görevini yapabilir mi, memurun herhangi bir atama işlemi  ya da sınıf değişikliği olmadan idaresi tarafından görev yaptığı sınıf dışında görevlendirilmesi mümkün müdür?

Devlet memuruna bulunduğu sınıf dışında görev verilebilir mi?

Devlet memuruna bulunduğu sınıf dışında görev verilebilir mi?

Devlet memurlarının istihdam edileceği sınıflar 657 sayılı yasada düzenlenmiştir. Memurlar, Devlet Memurları Kanunu'nun 36 ıncı maddesinde yer alan 12 hizmet sınıfından birisine dahil olarak görev yaparlar. Memurların sınıf değişikliği ise mevzuatın izin verdiği durumlarda olmaktadır.  Memurun herhangi bir atama işlemi  ya da sınıf değişikliği olmadan idaresi tarafından görev yaptığı sınıf dışında görevlendirilmesi mümkün müdür? Bu çalışmamızda bu konuyu incelemeye çalışacağız.

Devlet Memurları Kanunu, memurun bulunduğu sınıf dışında başka bir sınıfta çalışmasına izin vermemiştir. Bu kuralın istisnasının olup olmadığına aşağıda değineceğiz. İdareler zaman zaman personel yokluğu gerekçesiyle kişiye görevi dışında iş yaptırmaktadır.  Ankara 9. İdare Mahkemesi bu konuda açılan bir dava neticesinde vermiş olduğu kararda idarenin personel eksikliğini gerekçe göstererek kişinin başka bir işte görevlendirilmesi işleminin iptaline karar verdi. 

Devlet Memurları Kanunu, memurun bulunduğu sınıf dışında çalıştırılmaması kuralına herhangi bir istisna getirmemiştir. Dolayısıyla, idarelerin memurlara görev verirken bu konuya azami dikkati göstermeleri gerekmektedir. Memurun bulunduğu sınıf dışında başka bir sınıfta görevlendirilmesine sebep olan Bakanlar Kurulu Kararı'na karşı açılan dava sonucunda Danıştay 5. Dairesi Başkanlığı 22.12.2006 tarihli ve E:2003/5464, K:2006/6717 sayılı Kararı ile memurun bulunduğu sınıf dışında başka bir sınıfta görev yapamayacağına hükmetmiştir.

Memurlar böyle bir görevlendirme ile karşılaştıklarında ise öncelikle yazılı bir görevlendirme yazısı talep edilmesi gerekir. Memur görevlendirme yazısını aldıktan sonra idari işlemin kaldırılmasını için idaresine başvurup olumsuz cevap alması halinde işlemin iptali için dava yoluna gidebilir. Memur idareye başvurmadan da işlemin iptali için doğrudan idari yargıya başvurabilir. 

Devlet memurlarına görev yaptıkları sınıf dışında  görev vermeme konusunda 657 sayılı yasada yer alan düzenlemeye idarelerin riayet etmesi gerekmektedir. Bu şekilde kurumun  dava, şikayet gibi işlemlerle uğraşması önlendiği gibi kurum içinde olası huzursuzlukların da önüne geçilmiş olur.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2019, 08:35
YORUM EKLE