Daire başkanı ve üstü görevde olanların disiplin cezası alması ile alt göreve atanması

aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan daire başkanı ve üstü görevde olanların alt göreve atanması hakkında görüş ve mahkeme kararı

Daire başkanı ve üstü görevde olanların disiplin cezası alması ile alt göreve atanması

Daire başkanı ve üstü görevde olanların disiplin cezası alması ile alt göreve atanması 

Kamu kurumlarında daire başkanı ve üstü görevlerde görev yapan görevliler aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almaları durumunda cezaları aldıkları tarih itibariyle bu görevleri sona ermektedir. Bu görevlere müşterek kararname ile atananların müştererek kararname ile diğer şekilde atananların ise direk daire başkanlığı görevleri sona ermektedir. konuya ilişkin DPB lığınca daha önceki yıllarda verilmiş olduğu görüş yazısı yazımız ekindedir. Konuya ilişkin olarak verilen mahkeme kararlarında ise memurun alt göreve atanmasında memurun derece ve kademesine uygun bir kadroya atanması gerektiği yönünde kararlar verilmektedir.

ÖZET: Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen Daire Başkanı ve üstü kadrolarda görev yapan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde yer alan aylıktan kesme cezası alanların 5 yıl süreyle Daire Başkanı olamayacağı yolundaki hüküm gereğince görevinden alınıp alınamayacağı hk. (05/03/2015 – 1557)

Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen Daire Başkanı ve üstü kadrolarda görev yapan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde yer alan aylıktan kesme cezası alanların 5 yıl süreyle Daire Başkanı olamayacağı yolundaki hüküm gereğince görevinden alınıp alınamayacağı hususundaki tereddüt incelenmiştir. Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 132 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında "Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm karşısında maddede zikredilen unvanlarda görev yapmakta iken aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlenmesi sebebiyle disiplin yönünden cezalandırılanlar, bu göreve atanabilmek için aranan niteliklerden birini kaybetmiş olduklarından bunların görevde tutulmasının uygun olmayacağı başka bir ifade ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun görev veya yer değişikliğine ilişkin hükümleri çerçevesinde işlem yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 16:10
YORUM EKLE