Birden Fazla Ülkenin Vatandaşı Olan Devlet Memuru Olabilir mi?

Birden Fazla Ülkenin Vatandaşı Olan Devlet Memuru Olabilir mi? Çifte Vatandaş Olanlar Memur Olabilir mi?

Birden Fazla Ülkenin Vatandaşı Olan Devlet Memuru Olabilir mi?

Birden Fazla Ülkenin Vatandaşı Olan Devlet Memuru Olabilir mi?

Devlet memuru olarak kamu kurumlarında görev yapmak isteyenlerin merak etmiş olduğu konulardan biriside çifte vatandaş olanların devlet memuru olup olamayacağı veya devlet memuru olarak görev yapmakta iken başka bir devletin vatandaşlığını da almak isteyen memurun devlet memurluğuna bu durumun engel teşkil edip etmeyeceği hususunda yaşanmaktadır.

Devlet memuru olmak için aranan şartlar 657 sayılı Devlet Memurların kanununun 48. maddesinde düzenlenmiştir.İlgili maddeye göre devlet memuru olarak atanacakların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.Ancak yapılan düzenlemede çifte vatandaş olanların veya memur olduktan sonra  çifte vatandaş olacakların memur olma durumlarına ilişkin bir açıklamaya yer verilmemiştir.

Çifte vatandaş olan bir kişi aynı anda iki ülkeninde vatandaşı olarak kabul edilmektedir.Bu durumda Türk Vatandaşı olan bir kişinin çifte vatandaş olması halinde diğer ülkeninde vatandaşı sayılmakla birlikte Türk Vatandaşlığından çıkmadığı veya çıkarılmadığı sürece Türk Vatandaşlığı sürmektedir.Türk Vatandaşlığı devam eden bir kişide 657 sayılı kanunun 48. maddesinde yer alan Türk Vatandaşı olma şartını sağlamış olmaktadır.Bu nedenle çifte vatandaş olacakların memur olmasına engel bir düzenleme olmadığı ve Türk vatandaşlığı devam ettiği sürece çifte vatandaş olanların devlet memuru olmaları mümkündür.

Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilmiş olan Danıştay kararında da bu yönde karar verilmiştir.

Danıştay 5. Dairesinin 1987/1804 Kararında da "657 sayılı Devlet Memurları Kanununda salt yabancı bir ülkeye iltica isteğinde bulunmak ya da Türk vatandaşlığının yanı sıra yabancı Devlet vatandaşlığını da kazanmış olmak Devlet memurluğuna engel nedenler olarak gösterilmediği gibi, yabancı bir Devlet vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunmuş olmasını Devlete sadakat veya bağlılıkla bağdaşmayan ya da Devletin itibarını kıran eylemler olarak niteledirmenin de hukuki dayanağı bulunmadığından mahkemece verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir."

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019, 08:55
YORUM EKLE