Adaylığı bittikten sonra istifa eden memur yeniden atanırsa adaylık eğitimi alır mı?

Adaylığı bittikten sonra istifa eden memur yeniden atanırsa adaylık eğitimi alır mı? memur istifa ettikten sonra yeniden kpss ile atanırsa adaylık eğitimi alır mı?

Adaylığı bittikten sonra istifa eden memur yeniden atanırsa adaylık eğitimi alır mı?

Adaylığı bittikten sonra istifa eden memur yeniden atanırsa adaylık eğitimi alır mı?

Kamu kurumlarında memur olarak atandıktan sonra adaylık eğitimi alarak asil memurluğa atanan memurun istifa ettikten sonra tekrardan açıktan atama veya kpss sınavı ile memurluğa atanması durumunda adaylık eğitimine tabi tutulup tutulmayacağı hususu memurlar arasında merak konusu olmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54. maddesinin ikinci fıkrasında "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü "Asli memurluğa atanma" başlıklı 58. maddesinde "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez." hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 159. maddesinde "Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanundaki adaylıkla alakalı hükümlere bakıldığında memurun adaylık süresini bitirdikten sonra asil memurluğa atanmasından sonra memuriyetten ayrılmasından sonra tekrar atanma durumunda yeniden aday memur olacağı yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle memurluktan istifa eden memurun yeniden memur olarak atanmasında adaylık süresini tamamlayıp asli memurluğa atanmış olması şartı ile adaylık eğitimine tabi tutulması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 10:52
YORUM EKLE