Aday Memurun İzin Hakları

Aday Memurun İzin Hakkı Varmıdır? aday memur olarak çalışanların yıllık ve mazeret izin hakkı, aday memurların evlenme , babalık, ölüm izin hakları , aday memurun mazeret izin süreleri

Aday Memurun İzin Hakları

Aday Memurun İzin Hakkı 

657 tabi olarak kurumlara memur olarak atanan kişiler  en az bir  yıl en fazla iki yıl olmak üzere adaylık sürecine tabi tutulmaktadırlar.Memurların adaylık  süreci içinde yıllık izin veya mazeret izni kullanıp kullanamayacağı aday memurların merak ettikleri konular arasında yer almaktadır.

Aday Memurların Yıllık İzin Hakkı Varmı?

657 sayılı Kanunun Yıllık İzni düzenleyen 102'nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür... " hükmü yer almaktadır.  Bu hüküm çerçevesinde, hizmetin bir yıl olması halinde yıllık izne hak kazanılabilmektedir. Hizmet kavramı ise kazanılmış hak aylık hesabında değerlendirilen hizmet süresini ifade etmektedir. Aday memur olarak göreve başlayanlar bir yıl görev yaptıktan sonra yıllık izne hak kazanmaktadır. 

Aday Memurlar Adaylık Sürecinde Mazeret İzni Kullanabilir mi?


Yıllık izne hak kazanmayan aday memurlara amirlerinin uygun görmesi halinde mazeretleri nedeniyle en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebilir. Ayrıca aday memurlar 657 sayılı yasada sayılan analık, babalık, evlenme, ölüm v.b olaylara bağlı olarak verilen mazeret izinlerinden adaylık sürelerinin bitmesini beklemeden faydalanma hakkına sahiptirler.

Aday Memurun Mazeret İzin Sürleri 

- Şua İzni  Hizmeti sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personel. 30 gün  olararak  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre her yıl yıllık izne ilave olarak kullanılır.

-Analık İzni 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre  16 Hafta (Doğum öncesi Sekiz+ Doğum Sonrası Sekiz) izin kullanabilir.

-Evlat Edinme İzni 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre 8 Hafta evlat edinme izni kullanabilir.

-Babalık İzni  657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan erkek memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 10 Gün izin kullanabilir

-Evlilik İzni 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 7 Gün evlenme izni kullanabilir.Memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine verilir.Kanunda yazmasa da, evlilik izni, memurun tercihine bağlı olarak resmi nikah veya düğün tarihinden itibaren hesaplanarak verilebilir

-Ölüm İzni  657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 7 Gün ölüm izni kullanabilir. Bu izin Memura eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine verilir.

YORUM EKLE