4 b refakat izni

sözleşmeli personelin refakat izni kaç gün, 4 b refakat iznini hangi yakınları için alır

4 b refakat izni

4 b refakat izni 

Kamuda 4 b li sözleşmeli kadroda çalışanları kullanabileceği refakat iznine ilişkin düzenleme sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda belirlenmiştir. 4 b li personel annesi babası eş ve çocukları ile kardeşlerinin ağır hastalık geçirmesi durumunda refakat izni kullanabilir

Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hicret KATIRCI
Hicret KATIRCI - 4 ay Önce

Elektiriğe gelen yüzde 15 doğal gaza gelen yüzde 12 zam ile memura verilen yüzde 8.45 lik zam misliyle geri alınmıştır.