4 b li sözleşmeli personelin öğretmenin refakat izin hakkı varmı ?

4 b sözleşmeli personel refakat izni kaç gün, 4 b zabıt katibi öğretmen refakat izni, sözleşmeli personel hangi yakınları için refakat izni alabilir

4 b li sözleşmeli personelin öğretmenin refakat izin hakkı varmı ?

4 b li sözleşmeli personelin öğretmenin refakat izin hakkı varmı ?

Kamuda 4 b li olarak çalışan öğretmen , zabıt katibi , hemşire v.b kadrolarda çalışan sözleşmeli personellerin izin haklarına ilişkin düzenlemelere sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda yer verilmiştir. Daha önceli sözleşmeli personellere refakat izni verilmezken 2018 yılında yapılan değişiklikle 4 b li personellerede refakat izni hakkı tanınmıştır.

4 B li sözleşmeli personelin refakat izninde ücreti kesilir mi?

4 B li sözleşmeli öğretmen hemşire v.b personellere verilecek olan refakat izni ücretli bir izindir. Bu nedenle maaşında herhangi bir kesinti olmaz. Ancak fiilen çalışmaya bağlı olarak ödenen fazla mesai ücreti nöbet ücreti v.b ücretler refakat izni süresince ödenmez.

4 b li sözleşmeli personel hangi yakınları için refakat izni alabilir ?

Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde refakat izni kullanabilir.

4  b li sözleşmeli personelin alacağı refakat izni raporunda hangi bilgiler yer almalıdır?

Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.

YORUM EKLE