4 B li Sözleşmeli memur naklen kurum değiştirebilir mi?

4 b li sözleşmeli kadrolarda çalışan memurların kurumlararası naklen atanmaları mümkün mü? 4 b nakil tayin hakları nedir?

4 B li Sözleşmeli memur naklen kurum değiştirebilir mi?

4 B li Sözleşmeli memur naklen kurum değiştirebilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen personelin, başka kurumlara geçmek istediği hallerle de karşılaşılabilmektedir.

Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenlemelerde, 4/B personelin kurumlararası nakline imkan veren herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, bazı şartların varlığı halinde 4/B personelin başka bir kuruma aynı statüde geçmesi mümkün olabilmektedir.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kamuda sözleşmeli personel istihdamına imkan tanırken, sözleşmeli personel istihdamına ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, toplu sözleşme ve yasal düzenlemelerde de sözleşmeli personel istihdamına ilişkin bazı hükümler yer almış bulunmaktadır.

Sözleşmeli personelin başka kuruma geçmesi

İlgili mevzuattaki hükümlere göre, 4/B sözleşmeli personel;

**Başka bir kuruma naklen atanamaz.

**Başka bir kurumda yeniden 4/B statüsünde işe girmek istediğinde, hakkında ilk defa 4/B statüde işe giriş usulü uygulanır.

**Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket ettiği için kurumu tarafından sözleşmesi feshedilmiş ise veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmiş ise, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe, yeniden 4/B sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

1 yıl bekleme şartı aranmadan başka kurumda 4/B olarak çalışılabilecek haller

**Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışıyorsa ve sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ise, 1 yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan başka bir kurumda yeniden (ilk defa 4/B statüde işe girme usulüyle) istihdam edilebilir.

**Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, kurumiçi yer değiştirme talebi karşılanmadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ise,  1 yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan başka bir kurumda yeniden (ilk defa 4/B statüde işe girme usulüyle) istihdam edilebilir.

Kaynak:  Memurunyeri.com

YORUM EKLE