4 b li personelin kurum içi ve kurumlar arası naklen atanması

kamuda 4 bli sözleşmeli olarak görev yapan sözleşmeli memurların kurum içi ve kurumlarası naklen atanma şartları nelerdir ?4 b kurum içi becayişde hizmet süresi şartı, 4 b li sözleşmeli memurun sağlık sebebi ile atanma şartları

4 b li personelin kurum içi ve kurumlar arası naklen atanması

4 b li personelin kurum içi ve kurumlar arası naklen atanması 

4 b sözleşmeli olarak çalışan memurların gerek kurum içi gerekse kurumlararası naklen atanmlarına ilişkin esaslar sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin bakanlar kurulu kararı ile belirlenmiştir. İlgili esasların kurum içi yer değişikliği başlıklı Ek 3 maddesinde yer alan hükme göre 4 b kadroda çalışanların kurumlar arası yer değişikliği yapma hakkı tanınmamıştır. 4 B li personelin çalışmış olduğu kurumdan başka kurumuna geçebilmesi için çalışmış olduğu kurumdan istifa ile ayrılması ve ilgili esaslarda yer alan bekleme sürelerine de riayet ederek atanmak istediği kurumun sınavına girerek veya atamasına başvurarak atanmasının yapılması gerekmektedir. 4 b li personelin kurum içi naklen atanma kriterleri ise EK 3 madde de ayrıntılı olarak anlatılmıştır.4 B li personelin kurum içinde yer değişikliği yapabilmesi için ilgili kurumda en az bir yıl çalışma şartı bulunmaktadır. Becayiş ve eş durumuna bağlı yer değişikliklerinde aranan bir yıllık hizmet süresi sağlık nedeniyle yapılan atamalar ile eşi şehit olan personel açısından aranmamaktadır.

Konuya ilişkin olarak Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yer alan düzenleme aşağıda yer almaktadır.

Kurum içi yer değişikliği

Ek Madde 3 – 

 Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

d)  Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü adli veya mülki makamlarca belgelendirilen personel ile eşi vefat eden personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.

e) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir.

YORUM EKLE