Memuriyete İlk Atamada Göreve Başlama Süresi Kaç Gündür?

Memuriyete İlk Atamada Göreve Başlama Süresi Kaç Gündür? İlk Defa atanan memur kaç gün içinde işe başlamak zorundadır.Memur atamalarında, göreve başlama zamanı,

Memuriyete İlk Atamada Göreve Başlama Süresi Kaç Gündür?

Memuriyete İlk Atamada Göreve Başlama Süresi Kaç Gündür? Memur atamalarında, göreve başlama zamanı,

Memur atamalarında, göreve başlama zamanı memurların ilk defa atanmalarında veya memur olarak çalışmakta iken naklen atanmalarında memurların dikkat etmesi gereken hususların başında gelmektedir.Memurun ilk defa memuriyete atanmasında veya naklen atanmasında bu sürelere uymaması halinde memur çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır.Memurun ilk defa veya naklen atanmasında göreve başlama süresini belirleyen unsur memurun atandığı yerin neresi olduğudur.657 sayılı kanunda göreve başlama süresi belirlenirken aynı yer ve ayrı yer (Başka yer) kavramlarına yer verilmiştir.

Bu nedenle memurun göreve başlama süresinin tespitinde aynı ve başka yer kavramlarının ne manaya geldiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Aynı yer ve başka yer kavramlarının ne olduğunun açıklaması 6245 sayılı kanunda yapılmıştır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu, “aynı yer” kavramını “memuriyet mahalli” olarak tarif ederken bunun dışındaki yerleri ise “başka yer” olarak tanımlanmıştır.

Buna göre memuriyet mahalli olarak tanımlanan yerlere giren yerlere atanan kişiler ile bunun dışındaki yerlere atanan kişilere göre göreve başlama süresi farklılık gösterecektir.

**Aynı yer (memuriyet mahalli): Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.

İlk Atamada Göreve Başlama Süresi

Devlet memuriyetine ilk defa atananlar;

**İlk defa atanan memurun ikametgahının olduğu yer ile atandıkları görevin bulunduğu yerin “aynı yer” olması halinde, memur atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen gün mesai saatleri içinde göreve başlamak zorundadırlar.Tebliğ takip eden ilk gün tatil günü ise memur bu durumda ilk mesai gününde göreve başlamalıdır.Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse Ankara elmadağ da ikamet eden memur yine elmadağ merkeze atanmış ise tebliği takip eden gün göreve başlamalıdır.

**İlk defa atanan memurun ikametgahının olduğu yer  ile atandıkları görevin bulunduğu yerin “ayrı (başka) yerler” olması halinde, atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü mesai saatleri içinde işe başlamak zorundadırlar.Başka yere atanan kişinin durumunu bir örnekle açıklamak gerekirse ankara elmadağda ikamet eden kişi kırıkkale merkeze atanmış ise bu memurun göreve başlama süre 15 gündür.

İlk defa memuriyete atananların, belge ile ispatlanabilecek zorlayıcı sebepleri olmaksızın bu süreler içinde göreve başlamamaları durumunda, atamaları iptal edilir.Belge ile ispat edilebilecek durumlara ağır hastalık hali ağır kaza hali gibi durumlar örnek verilebilir.Bu gibi durumlarda kanunda belirlenen sürelerde göreve başlamayan memur göreve başlamama sebebi olan bu durumları resmi sağlık kuruluşlarından alacağı belgelerle ispatlamak zorundadır.

ÖSYM Atamalarında Sonuçların Açıklanması Atama Tebliği Sayılır mı?

ÖSYM tarafından KPSS sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmeler atama işlemi niteliği taşımadığından, merkezi yerleştirme yapılan kurumlar tarafından ilgililer hakkında atama işlemi yapılmadıkça yukarıda belirtilen göreve başlama süreleri işlemez.Yani ösym tarafından ataması yapılan memur atandığı kuruma belgelerini teslim edecek ve bundan sonra bu kurum tarafından memurun ataması yapılıp memura bu atama işlemi tebliğ edilecektir.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2019, 09:37

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.