Memur Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmeyen Süreler

Memurun Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmeyen Süreler Kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeyecek süreler, memurun maaş aylığında kazanılmış hak aylığında hesaba dahil edilmeyen süreler

Memur Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmeyen Süreler

Memurun Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmeyen Süreler


Kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeyecek süreler başlıklar halinde sayılmıştır.

 

1-18 yaşın altında geçen süreler, (Özel Kanunlardaki ve 657 sayılı Kanundaki hükme dayanılarak kazai rüşt kararı alınmak suretiyle mecburi hizmetin ifası nedeniyle öğrenimleri ile ilgili görevlere atananların 18 yaşın bitirilmesinden önce bu görevlerde geçen süreleri hariç)

2-Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammı,
3-Tutuklulukta, gözetim altında geçen süreler ile görevden uzaklaştırılmak suretiyle geçen süreler, (sonradan tam aylığa hak kazanılırsa değerlendirilir)
4-Özel sektörde geçen süreler, (meslekleriyle ilgili olarak geçen süreler hariç. Örneğin: Teknik, sağlık, avukatlık, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında meslekle ilgili olarak geçen sürelerin belgelendirilmesi halinde 2/3 veya 3/4’ü değerlendirilir.)
5-Kamu sektöründe geçen sigortalı hizmetler, (1897, 2595, 4447 sayılı Kanunlar ile 241 sayılı KHK, 399 sayılı KHK’nin (b) bendi ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci ve geçici 9 uncu maddelerine göre değerlendirilen süreler hariç)

6- 5510 sayılı kanuna tabi olan süreler (Bağ-Kur’a , 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi Sandıklarda geçen süreler) ile yurt dışında geçen süreler, aylıksız izinde geçen süreler,
7- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların bu süreleri, (Emsal intibak yapılırken hem kendisinin, hem de emsalinin hizmetinden düşülür. Ancak; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alınan süre, emsalinin bir üst öğrenimi bitireceği tarihten önceki bir tarihe rastlıyorsa bu süre, ayrıca emsalinin hizmetinden düşülmez. Emsalin bir üst öğrenimi bitirdiği tarihten sonraki bir tarihe rastlıyorsa ayrıca düşülür.)
8-Türk vatandaşlığına alınmadan önce geçen askerlik hizmeti,
9-Astsubay sınıf okulu, Harp okulu, askeri öğrencilik ve benzerinde geçen süreler.
10-01/03/1975 tarihinden sonra vekil öğretmenlikte geçen süreler intibakta değerlendirilmez.
11- Vekil imamlıkta geçen süreler intibakta değerlendirilmez.(Ancak, vekil imam iken imam hatipliğe atananlar hariç.)
Not:Aynı süre ve aynı neden mükerrer (iki kez) değerlendirilemez. (Örneğin:Yüksekokul mezunu olmayan ilköğretim müfettişlerinin giriş derece kademesi 11/1 olduğundan bunlara ayrıca müfettişlikten dolayı bir derece verilmeyecektir.)

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2019, 10:09
YORUM EKLE