Bitirilen Yüksek Lisans Alanına Göre Memur Atamasına Başvuru Yapılır mı?

Bitirilen Yüksek Lisans Alanına Göre Memur Atamasına Başvuru Yapılır mı? ÖSYM Memur atamalarında Yükseköğretim Kurulu Kararlarında belirtildiği üzere unvanların lisans seviyesinde kazanılacağı, lisansüstü öğrenimin ise bu unvanları değiştirmeyeceği hk

Bitirilen Yüksek Lisans Alanına Göre Memur Atamasına Başvuru Yapılır mı?

Kpss Memur Ataması

Bitirilen Yüksek Lisans Alanına Göre Memur Atamasına Başvuru Yapılır mı?

ÖSYM Başkanlığınca yapılan merkezi memur alımlarında alım yapacak olan kurumların ataması yapılacak olan adaylarda aramış oldukları şartlar başvuru klavuzunda yer almaktadır.İlgili klavuzlara bakıldığında eğitim şartı olarak belli bölümlerden mezun olma şartı aranan kadrolarda yer almaktadır.İlgili bölümden lisans mezunu olmayan ancak o bölümle ilgili yüksek lisans yapan bir adayın yapmış olduğu yüksek lisanstan dolayı başvuru yapıp yapamayacağı ve atanıp atanamayacağı hususunda DPB sorulmuş olan bir görüş yazısına verilen cevapta Merkezi atama kapsamında yapılan atamalarda Lisans Mezuniyet durumunun dikkate alındığı bu nedenle başka bölüm mezunu olmakla birlikte yüksek lisansta atama klavuzunda istenen bölümde yüksek lisans yapmış olmanın atama açısından geçerli olmayacağı hakkında görüş verilmiştir.

İlgili görüş yazısı yazımız ekindedir.

Özet: Nitelik Kod Kılavuzunda öğrenime ilişkin koşullar Yükseköğretim Kurulu Kararlarında belirtildiği üzere unvanların lisans seviyesinde kazanılacağı, lisansüstü öğrenimin ise bu unvanları değiştirmeyeceği hk. (29/12/2011-
24811)

Sosyal Hizmetler Tezsiz Yüksek Lisans öğreniminizi bitirdiğinizi belirterek merkezi yerleştirme işlemlerinde Sosyal Hizmet lisans programı mezunu adayların başvurabildiği kadrolara tercih yapabilmenizin sağlanması talebini içeren ilgi dilekçe ve ekleri incelenmiştir.
Merkezi yerleştirme yapılmak üzere, merkezi yerleştirme kılavuzlarıyla ilan edilen kadrolar ve bu kadrolara ait nitelikler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut kadroları ve ihtiyaçları dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmektedir.

Başkanlığımızın bu husustaki görevi; ilan edilmek üzere Başkanlığımıza intikal ettirilen kadrolar ve bu kadrolar için aranan nitelikleri, mer’i mevzuat ve nitelik kod kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden incelemekten ibarettir.

İlan edilen kadrolara başvuracak adayların KPSS’ye katılmaları ve yüksek puan almış olmaları kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmemektedir. İlan edilen kadrolara başvuracak adayların
yerleştirme yapılacak kadrolar için aranılan genel şartların yanında kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında belirtilen ve tercih kılavuzunda yer alan şartlara da sahip olmaları gerekmektedir.
Söz konusu Nitelik Kod Kılavuzunda öğrenime ilişkin koşullar Yükseköğretim Kurulu Kararlarında belirtildiği üzere unvanların lisans seviyesinde kazanılacağı, lisansüstü öğrenimin ise bu unvanları değiştirmeyeceği dikkate alınarak öğrenime ilişkin nitelik kodları lisans, önlisans ve ortaöğretim olarak belirlenmiştir.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2019, 11:35
YORUM EKLE