Öğretmenin, projeksiyon açma çubuğu ile öğrencinin eline vurması silah kullanılarak basit yaralama suçu sayıldı

Öğretmenin, projeksiyon açma çubuğu ile öğrencinin eline vurması silah kullanılarak basit yaralama suçu sayıldı

Öğretmenin, projeksiyon açma çubuğu ile öğrencinin eline vurması silah kullanılarak basit yaralama suçu sayıldı

Öğretmenin, projeksiyon açma çubuğu ile öğrencinin eline vurması silah kullanılarak basit yaralama suçu sayıldı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2020/10833 E. ,2020/7606 K.sayılı kararında; hakkında dava açılan öğretmenin, gürültü yapan öğrencisine projeksiyon cihazı çubuğu ile avuç içine bir defa vurmak suretiyle kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak silahla basit yaralama suçunu işlediğine hükmetti.

3. Ceza Dairesi  2020/10833 E. , 2020/7606 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten yaralama
HÜKÜM : Beraat


Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Oluşa ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın öğretmen olarak görev yaptığı okulda mağdurun öğrenci olduğu, ders sırasında gürültü yapılmasına sinirlenen sanığın projeksiyon cihazını açmakta kullanılan çubuk ile mağdurun avuç içine bir defa vurmak suretiyle kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak üzerine atılı silahla basit yaralama suçunu işlediği gözetilerek mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu, tedip hakkının kullanıldığından ve suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,


Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 24.06.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 14:04
YORUM EKLE