Kamuca kiraya verilen yerlerdeki kiracının yaptığı yapıların satın alınması

Kamu kurumlarında kiraya verilen yerlerde kiracı tarafından yapılan yapılar idarece satın alınabilir mi

Kamuca kiraya verilen yerlerdeki kiracının yaptığı yapıların satın alınması

Kamu kurumlarında kiraya verilen yerlerde kiracı tarafından yapılan yapılar idarece satın alınabilir mi

Kamu İdaresi Türü           Belediyeler ve Bağlı İdarelerkararı yazdır

Yılı          2019

Dairesi  4

Karar No              262

İlam No 71

Tutanak Tarihi   27.4.2021

Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

KİRACIDAN TENTE ALINMASI

… Belediyesince … yıllığına kiralanan … Aile Çay Bahçesi’ne kiracı tarafından yapılan tentelerin, kira süresi sonunda kiracıdan satın alındığı hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür.

… Aile Çay Bahçesini işletmek amacıyla … Belediyesi ile … Ltd. Şti arasında … tarihinde yapılan Kira sözleşmesinin 12’nci maddesinde; kiracının kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masraflarının tamamen kendisine ait olacağı ve mukavele müddeti bittiğinde herhangi bir bedel, masraf ve tazminat istemeden kira konusu gayrimenkulü kiralayana teslim edeceği, belirtilmiştir.

Ancak “tezyinat” kelimesinin anlamının; gerek Türk Dil Kurumu sözlüğü gerekse yerleşik Yargıtay kararları ışığında değerlendirildiğinde, mecurun güzelleştirilmesi, daha yararlı ve güzel hale gelmesini sağlayan (dekor, güzelleştirme süsleme vs.) masrafları ifade ettiği; bu yönüyle kiracının kiralananda yaptığı zorunlu ve faydalı imalatların, tezyinat kapsamında olmadığı; kiraya veren tarafından kiracının taşınmazdan tahliyesi sonrasında bu zorunlu ve faydalı imalatlarla kullanılmaya devam edilmesi halinde bu imalatların imalat tarihindeki yapı maliyetlerinden yapı kullanım sürelerine göre yıpranma paylarının düşülerek sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre hüküm altına alınması gerektiği;

Sorumluların savunmalarında da belirttiği gibi … İlçesinde hakim olan rüzgar nedeniyle kiracının yaptığı tentelerin ortamı güzelleştirmek amaçlı olmayıp, zaruri ihtiyaç niteliğinde olduğu, dolayısıyla tezyinat kapsamında değerlendirilemeyeceği,

Anlaşılmaktadır.

Kaldı ki, sözleşmenin bitimi ve şirketin tahliyesi sonrasında, … Aile Çay Bahçesi belediye tarafından işletileceğinden, belediyenin de aynı mahiyette tente ihtiyacının doğduğu ve bu şekilde söz konusu tentelerin piyasadaki fiyatının çok altında satın alındığı anlaşıldığından, tente alımı ile ilgili olarak belediye bütçesinden yapılan … TL’lik harcamanın mevzuatına uygun olduğuna ve ilişilecek bir husus bulunmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy birliğiyle,

Karar verildi.

YORUM EKLE