Bireysel Mahkeme Kararı Toplu Sözleşme Hükmünü Ortadan Kaldırır mı?

Bireysel Mahkeme Kararı Toplu Sözleşme Hükmünü Ortadan Kaldırır mı?

Bireysel Mahkeme Kararı Toplu Sözleşme Hükmünü Ortadan Kaldırır mı?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca  bireysel idari işlemlere karşı verilen bazı mahkeme kararları esas alınarak toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmaması üzerine DPB'den görüş istenilmiştir.

 Toplu sözleşme hükümlerini uygulamak istemeyen kurumda çalışan personelin mensubu oldukları sendikanın talebi üzerine Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüş yazısında, “idari yargı mercilerince bireysel idari işlemlere karşı verilen iptal kararları sadece o dava ile ilgili olup, toplu sözleşme hükümlerinin tamamen ortadan kaldırılması sonucunu doğurmamaktadır. Bu itibarla, 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin yürürlükte olduğu süre boyunca uygulanması gerektiği” ifade edilmiştir.

T.C

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI


 

18.05.2018
Sayı : 55921223-045.00-E.3421

Konu : Toplu sözleşme

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞINA


İlgi : Eğitimciler Birliği Sendikasının 24.04.2018 tarihli ve 02/71 l/EBS/570 sayılı yazısı.

Anayasa ve 4688 sayılı Kanunda toplu sözleşme (veya toplu sözleşme hükmünde olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karan)'nin kesin olduğu belirtilmiştir. Toplu sözleşme (veya toplu sözleşme hükmünde olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karan) 'nin kesin olması dolayısıyla ilgili tüm kamu idarelerini bağlayan ve uygulanması zorunlu bir hukuk kuralı niteliği taşımaktadır.

Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, idari yargı mercilerince bireysel idari işlemlere karşı verilen iptal kararlan sadece dava ile ilgili olup, toplu sözleşme hükümlerinin tamamen ortadan kaldırılması sonucunu doğurmamaktadır. Bu itibarla, 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin yürürlükte olduğu süre boyunca uygulanması gerektiği ve yükseköğretim kurumlarında mezkur toplu sözleşme hükmünün uygulanması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.


Arz ve rica ederim.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2019, 13:39
YORUM EKLE