Üniversite soruşturma örnek tanık ifade tutanağı

Üniversite soruşturma örnek tanık ifade tutanağı , tanık ifade tutanağı örneği soruşturma , soruşturmalarda tanık ifadesi alınırken kullanılacak olan ifade tutanağı

Üniversite soruşturma örnek tanık ifade tutanağı

Üniversite soruşturma örnek tanık ifade tutanağı 

Üniversitelerde yürütülen soruşturmalarda tanık olarak ifadesine başvurulacak olan kişilerin tanık olarak ifadesi alınacağında aşağıda örnek olarak gösterilen tanık ifade tutanağı kullanılabilekcektir.

Tanık ifadesine başvurulurken tanıklıktan çekilme halleri ve yemin alınma işlemlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

(Tanık İfade Tutanağı)
DOSYA NO:20…/….
İFADENİN ALINDIĞI YER: ……… ………………… odası
İFADENİN ALINDIĞI TARİH: …/…/20..
T.C. KİMLİK NO :
ADI VE SOYADI :
BABA VE ANNE ADI :
DOĞUM TARİHİ VE YERİ :
NÜFUSA KAY. OLD.YER :
MEDENİ HALİ :
İKAMET ADRESİ :
İŞ ADRESİ :

TELEFON NUMARASI :


Tanığa CMK 53. maddesi gereği dinlenmeden önce gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, doğruyu söyleyeceği hususunda
yemin edeceği anlatıldı.


Tanığa CMK 45/3 maddesi gereği CMK 45/1 maddede sayılan kişilerden olup-olmadığı sorularak şüpheliyle böyle bir akrabalık ilişkisi varsa tanıklıktan çekilebileceği, ayrıca CMK 48. maddesi
gereği kendisini veya 45/1. maddede gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebileceği bildirildi. Tanık, yukarıda bildirilen hususları anladığını
belirtti. Tanığa CMK 54. maddesi gereğince yemin edeceği bildirildi.


Tanığın CMK’ nın 55. maddesine göre ifadesine geçmeden önce yemini yaptırıldı.* Tanık, “bildiğimi doğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim” diyerek yemin etti.


TANIK İFADESİNDE:………………………………………………………………………….. …………………………………….
Konu hakkında söylemek istediklerinin bundan ibaret olduğunu belirtmesi üzerine iş bu ifade zaptı bulunanların huzuruyla okunup imza altına alındı. …/…/20…


SORUŞTURMACI                                                                                                                      KATİP                                                                                                         TANIK
………… …………. …… ………… ………… ……


*NOT: Kişinin olayda şüpheli mi, yoksa tanık sıfatıyla mı dinlenileceği konusunda tereddüt varsa yemin, tanıklıktan sonraya bırakılabilir; bu durumda yemin metni “Bildiğimi dosdoğru söylediğime
namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.” Şeklinde değişecektir.

YORUM EKLE