Üniversite ceza soruşturması örnek şüpheli ifade tutanağı

Üniversite ceza soruşturması örnek şüpheli ifade tutanağı , ceza soruşturmasında şüphelinin ifadesinde kullanılacak örnek ifade tutanağı

Üniversite ceza soruşturması örnek şüpheli ifade tutanağı

Üniversite ceza soruşturması örnek şüpheli ifade tutanağı 

2547 sayılı kanunun 53. maddesi gereği üniversitelerde yürütülen ceza soruşturmalarında soruşturmayı yürütenlerce alınacak olan ifadelerde kullanılacak örnek ifade tutanağı yazımız ekindedir.

(Şüpheli İfade Tutanağı-Müdafisiz)
ADI VE SOYADI :
BABA VE ANNE ADI :
DOĞUM TARİHİ VE YERİ :
NÜFUSA KAY. OLD.YER :
T.C. KİMLİK NO :
İKAMET ADRESİ :
İŞ ADRESİ :
EV-İŞ-CEP TELEFON NO :
MESLEĞİ VE EKONOMİK DURUMU :
İFADENİN ALINDIĞI YER: ……… ………………… odası

TARİH VE SAAT: …/…/20.. Saat: ……..
Ceza soruşturmasının konusu olan ve suç teşkil eden fiil şüpheliye anlatıldı. Hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53-c maddesi hükümleri uyarınca ceza soruşturması açıldığı bildirildi.
Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifadesinde hazır bulunabileceği bildirildi, müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından
faydalanmak istediği taktirde kendisine Baro tarafından bir müdafi görevlendirileceği hatırlatıldı.
Şüpheli: Müdafi istemediğini beyan etti.
Ceza Muhakemesi Kanununun 147. maddesi uyarınca, Şüpheliye kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliye
yükletilen suç hakkında açıklamada bulunmama hakkı olduğu, ayrıca yakınlarından istediğine yakalandığını bildirme hakkı hatırlatıldı. Şahsi ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alındı.
Şüpheliye, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılarak kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürme imkanı
bulunduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ İFADESİNDE: …………………………………………..……………………………………………………………..... ………………………………………… İlave edeceği başka bir husus olup-olmadığı soruldu. “Yoktur.” dedi.
Tutanak kendisine okutuldu, yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu belirtmesi üzerine, tutanak
birlikte imzalandı. …/…/20…

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 22:26
YORUM EKLE