Yüz kızartıcı suçlar

memur olmaya engel yüz kızartıcı suçlar hangileridir? yüz kızartıcı suç kavramı nedir, yüz kızartıcı suçlar nelerdir?

Yüz kızartıcı suçlar

Yüz kızartıcı suçlar 

Devlet memuru olmak isteyenlerin devlet memuru olmalarına engel olan suçlar 657 sayılı yasada yüz kızartıcı suç olarak tanımlanmıştır. Memurluğa engel yüz kızartıcı suçları başlıklar halinde saymak gerekirse aşağıda yer alan suçlar yüz kızartıcı suç olarak tanımlanır. Bu suçlar memurluktan önce işlenmiş ise memur olunamaz. Memur olduktan sonra işlenmesi durumunda ise memurun memurluğu sona erer.

Özel kanunlar incelendiğinden genel olarak yüz kızartıcı suçların şu suçlar olduğu anlaşılmaktadır:

-Hırsızlık Suçu,

-Dolandırıcılık Suçu,

-Güveni Kötüye Kullanma Suçu,

-Görevi Kötüye Kullanma Suçu,

-Rüşvet Suçu,

-İrtikap Suçu,

-Zimmet Suçu,

-Özel Belgede Sahtecilik Suçu,

Memurluğa engel suçlar nelerdir?

657 sayılı yasa 48. madde düzenlemesinde yüz kızartıcı suçları da kapsayacak şekilde bir sıralama yapmıştır. Buna göre şu suçlardan mahkum olan kişi memur olamaz:

Kasten işlenen herhangi bir suçtan ötürü 1 yıl ve daha fazla süre ile hapis cezasına mahkum olmak

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmak

Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmak

-Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu,

-Parada Sahtecilik Suçu (TCK md.197),

-Kıymetli Damgada Sahtecilik (TCK md.199),

-Mühürde Sahtecilik Suçu (TCK md. 202),

-Hileli İflas (TCK md.161).

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021, 00:50
YORUM EKLE