Taşınır mal yönetmeliğine göre tutulacak defterler

Taşınır mal yönetmeliğine göre kamu kurumları Tüketim Malzemeleri Defteri , dayanıklı Taşınırlar Defteri , Müze Defteri ve Kütüphane Defteri tutmak zorundadır

Taşınır mal yönetmeliğine göre tutulacak defterler

Taşınır mal yönetmeliğine göre tutulacak defterler 

Taşınır mal yönetmeliğine göre kamu kurumları Tüketim Malzemeleri Defteri , dayanıklı Taşınırlar Defteri , Müze Defteri  ve Kütüphane Defteri  tutmak zorundadır. Tutulacak olan defterlere ilişkin örneklere taşınır mal yönetmeliği ekinde yer verilmiştir. Müze ve kütüphane defterleri ilgili taşınırları olan kurumlarca tutulacak olup bu defterlere kayıt edilecek taşınırı olmayan kurumların bu defterleri tutmalarına gerek bulunmamaktadır.

Defterler MADDE 9 – (1) Taşınır işlemlerinde, özelliklerine göre tutulacak defterler şunlardır.

a) Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek: 1): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır.

b) Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek: 2): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde yer alan dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılır. Her bir dayanıklı taşınıra ait giriş ve çıkış kayıtları ayrı yapılır.

c) Müze Defteri (Örnek: 3): Bu defter, müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza altında bulundurulan taşınırlar için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır.

ç) Kütüphane Defteri (Örnek: 4): Bu defter, kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyal için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır.

YORUM EKLE