muhasebe yetkilisinin taşınır işlemlerindeki görevleri

muhasebe yetkilsi olarak görev yapanların taşınır mal yönetmeliğine göre sorumluluk ve görevleri nelerdir?

muhasebe yetkilisinin taşınır işlemlerindeki görevleri

muhasebe yetkilisinin taşınır işlemlerindeki görevleri 

Kamuda muhasebe yetkilisi olarak görev yapanların taşınır mal yönetmeliğine göre görev ve sorumlulukları taşınır mal yönetmeliğinin 8. maddesinde açıklamıştır. Buna göre muhasebe yetkililerinin taşınırlara ilişkin muhasebe kayıtlarını yapma, aşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol etme ve Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvellerini onaylama görevleri bulunmaktadır.

Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları (1)

MADDE 8 – (1) Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır.

(2) Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar. (1)

(3) Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır. (1)

YORUM EKLE