Kamu kurumlarında izin alınmaksızın açılacak krediler

Memurlara ön ödeme esaslarına göre verilecek kredilerde izin alma zorunluğu olmayan krediler

Kamu kurumlarında izin alınmaksızın açılacak krediler

Kamu kurumlarında izin alınmaksızın açılacak krediler 

Ön ödeme usul ve esaslarına ilişkin muhasebat genel müdürlüğünce yayımlanmış olan genel tebliğde yer alan düzenlemeye göre aşağıda başlıklar halinde gösterilen kredilerde izin alınmadan kredi açılaması mümkündür.

İzin alınmaksızın açılacak krediler

(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince aşağıda belirtilen kamu idarelerinden yapılacak alımlar için kredi izni aranmaz:

a) Posta Maddeleriyle Telgraf Ücretlerinin Ödeme Şeklini Gösterir Yönetmelik gereğince; T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatından alınacak posta pulları ile posta ücreti ödeme makinelerine yükletilecek limitlere ilişkin posta ücreti giderleri,

b) Okul pansiyonları hesabından yapılacak, pansiyonların çeşitli ve ivedi giderleri,

c) Kamu İhale Kurumuna ödenecek ilan giderleri,

ç) Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği eki Tablo 2’de belirtilen tutara kadar olan, elektronik kartlara yükletilecek doğalgaz ve su giderleri.

YORUM EKLE