Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri 

Hizmet birimleri

MADDE 219– (Değişik:RG-7/8/2019-30855-CK-43/2 md.)

(1) Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri şunlardır: 

a) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,

b) Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü,

c) Muhasebat Genel Müdürlüğü,

ç) (Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-60/2 md.) Risk Analizi Genel Müdürlüğü,

d) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü,

e) (Ek:RG-12/9/2019-30886-C.K.-45/2 md.) Borçlanma Genel Müdürlüğü,

f) Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,

g) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,

ğ) Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü,

h) (Mülga:RG-18/10/2019-30922-CK-47/20 md.)

ı) Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü,

i) Personel Genel Müdürlüğü,

j) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,

k) Teftiş Başkanlığı,

l) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,

m) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı,

n) (Mülga:RG-18/10/2019-30922-CK-47/20 md.)

o) Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı,

ö) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

p) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

r) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

s) Özel Kalem Müdürlüğü.

YORUM EKLE