Gelir idaresi Başkanlığı hizmet birimleri

4 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan gelir idaresi başkanlığı bölümüne göre gelir idaresi hizmet birimleri , GİB hizmet birimleri

Gelir idaresi Başkanlığı hizmet birimleri

Gelir idaresi Başkanlığı hizmet birimleri 

Hizmet birimleri MADDE 140 – (1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:1

 a) Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı.

 b) Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı.

c) Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı.

 ç) Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı.

d) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı.

e) (Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-60/14 md.) Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı.

f) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı.

g) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

ğ) Personel Daire Başkanlığı.

h) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

ı) Hukuk Müşavirliği.

i) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

YORUM EKLE