Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullar hangileridir?

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullar hangileridir?

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullar hangileridir?

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullar hangileridir?

1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 20 maddesinde cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren kurullar başlılar halinde sayılmıştır. 

Kuruluş

MADDE 20- (1) Cumhurbaşkanlığı bünyesinde aşağıda yer alan kurullar kurulmuştur.

a) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu.

b) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu.

c) Ekonomi Politikaları Kurulu.

ç) Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu.

d) Hukuk Politikaları Kurulu.

e) Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu.

f) Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu.

g) Sosyal Politikalar Kurulu.

ğ) Yerel Yönetim Politikaları Kurulu.

YORUM EKLE