COSO ya göre iç kontrol nedir?

COSO ya göre iç kontrol nedir?

COSO ya göre iç kontrol nedir?

COSO ya göre iç kontrol nedir?

COSO ya göre iç kontrol nedir?

COSO ya göre iç kontrol nedir?

İç kontrol, bir organizasyonda;

- hedeflere ulaşmak,

- faaliyetlerde etkinliği ve verimliliği sağlamak,

-mali raporlama sisteminin güvenirliliğini sağlamak

- uygulamaların düzenlemelere uygunluğu sağlamak konularında makul güvence sağlamak üzere yöneticiler ve çalışanlar tarafından tasarlanan,

Gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar yönlendirilen ve uygulanan bir süreçtir.

YORUM EKLE