Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmet birimleri nelerdir ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmet birimleri nelerdir ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmet birimleri nelerdir ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmet birimleri nelerdir ?
 

1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmet birimleri nelerdir ?

Hizmet birimleri

MADDE 99 – (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:[27]

a) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü,

b) Milli Emlak Genel Müdürlüğü,

c) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü,

ç) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,

d) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü,

e) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,

f) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

g) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü,

ğ) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,

h) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü,

ı) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/28 md.) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

i) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/28 md.) Personel Genel Müdürlüğü,

j) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/28 md.) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

k) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,

l) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

m) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı,

n) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/28 md.)

o) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/28 md.)

ö) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,

p) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

r) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/28 md.)

s) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

ş) Özel Kalem Müdürlüğü.

YORUM EKLE