Belediyelerde sözleşmeli olarak çalışabilecek unvanlar 

Belediyelerde sözleşmeli olarak çalışabilecek unvanlar 

Belediyelerde sözleşmeli olarak çalışabilecek unvanlar 

Belediyelerde sözleşmeli olarak çalışabilecek unvanlar 

Belediyeler hangi mesleklerde bulunanları sözleşmeli olarak çalıştırabilr? 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince; belediyelerde, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personelin yıllık sözleşme ile çalıştırılabileceği, sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamayacağı, bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımalarının şart olduğu hususlarıda dikkate alınarak belediyelerde sözleşmeli personel çalıştırılması mümündür.

YORUM EKLE