657 temel ilkeler hangileridir?

657 sayılı devlet memurları kanununa göre 3 temel ilke sınıflandırma , kariyer ve liyakat olarak sayılabilir

657 temel ilkeler hangileridir?

657 temel ilkeler hangileridir?

657 sayılı devlet memurları kanununun temel ilkeler başlıklı 3. maddesinde temel ilkeler sınıflandırma , kariyer ve liyakat olarak tanımlanmıştır.

Temel ilkeler:

Madde 3 – Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:

Sınıflandırma: Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.

Kariyer: Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.

Liyakat: Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

YORUM EKLE