5018 sayılı kanuna göre kamu gideri tanımı

5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre kamu gideri tanımı nedir, kamu gideri tanıma hangi giderler girer

5018 sayılı kanuna göre kamu gideri tanımı

5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre kamu gideri tanımı 

5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununun tanımlar başlıklı maddesinde kamu giderinin tanımı yapılmıştır.

Kamu giderinin kanunlara veya cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde düzenlemesi yapılan mevzuat hükümlerine göre yapılması gerekmektedir.

Buna göre kamu gideri tanımı içine 

-kamu idarelerince yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri

- sosyal güvenlik katkı payları

- iç ve dış borç faizleri

- borçlanma genel giderleri,

- borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar

- ekonomik, malî ve sosyal transferler

- verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderler 

girer.

YORUM EKLE