5018 sayılı kanuna göre kamu geliri tanımı

5018 kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre kamu geliri tanımı

5018 sayılı kanuna göre kamu geliri  tanımı

5018 kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre kamu geliri  tanımı 
 

Kamunun elde edeceği gelirler herhangi bir kanuna dayanmalıdır. Kanuna dayamayan herhangi bir gelir kamuca tahsil edilemez. 5018 sayılı kanununda yer alan düzenlemeye göre kamu gelirine aşağıda yer alan unsurlar girer.

Kamu geliri: Kanunlarına dayanılarak

-toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler,

-faiz, zam ve ceza gelirleri, t

-taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler,

-borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler,

-sosyal güvenlik primi kesintileri,

-alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri,

5018 sayılı kanununa göre kamunun gelirini oluşturmaktadır.

YORUM EKLE