KPSS atama başvurularında ingilizce bilme şartı nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarına kpss sonucu yapılan atamalarda memur adaylarından başvuru yaparken ingilizce bilme şartı istenmektedir. Ösym tarafından yapılan atamalarda ingilizce bilmek şartından ne anşılmalıdır.

KPSS atama başvurularında ingilizce bilme şartı nedir?

KPSS atama başvurularında ingilizce bilme şartı nedir?

ÖSYM tarafından kpss sonuçlarına göre yapılan memur atamalarında bazı kadroların aranan nitelikler bölümünde memur adaylarından ingilizce bilme şartı istenmektedir. Memur adaylarının ise ingilizce bilmek şartını hangi durumlarda karşılayacakları hangi durumda karşılamayacakları hususunda tereddüt yaşamaktadırlar.Kpss atamalarında ingilizce bilmek şartının ne olduğu hususunda KPSS atamalarına ilişkin klavuzda gerekli açıklamalar yer almaktadır. Buna göre yds den E düzeyinde puanı olan kişinin ingilizce bilmek şartını sağladığını söyleblliriz. Bunun yanında diğer dil sınavlarından alınan puanlarda ingilzce bilmek şartını karşlılayabilmektedir.

Bunun yanında KPSS atama klavuzunda aşağıda başlıklar halinde sayılan durumlarda da memur adayının ingilizce bilmek şartını karşıladığı kabul edilmektedir.

3.7. Başvuru şartları arasında dil şartı olarak sadece “İNGİLİZCE BİLMEK” gibi bir yabancı dil bilme şartının yer alması halinde, bu kadro/pozisyonları; -(3.6.)’da belirtilenler,

-Ortaöğretimde/ortaokulda yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar,

-Yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip yabancı dil ağırlıklı eğitim veren Ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenler,

-Yükseköğrenimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar,

-Yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,

-Yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yaptığını belgelendirenler, tercih edebileceklerdir.

YORUM EKLE