İnfaz Koruma Memuru Olmak İçin Aranan Şartlar

İnfaz Koruma Memuru Olmak İçin Aranan Şartlar infaz koruma memuru Ceza Tevkif Evlerinde İnfaz Koruma Memuru olarak çalışmak isteyenlerde aranan şartlar , infaz koruma memuru boy ve yaş şartı

İnfaz Koruma Memuru Olmak İçin Aranan Şartlar

İnfaz Koruma Memuru Olmak İçin Aranan Şartlar

infaz koruma memuru başvuru formu infaz koruma memuru alımı 2020 infaz koruma memuru nedir infaz koruma memuru maaşları infaz koruma memuru alımı 2020 başvuru formu


 


Ceza Tevkif Evlerinde İnfaz Koruma Memuru olarak çalışmak isteyenler aşağıda başlıklar halinde sayılan şartları taşımak zorundadırlar.

I. Genel Şartlar:  
a)  Türk Vatandaşı olmak,
b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c)  Askerlikle ilgisi bulunmamak veya  askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d)  Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e)  Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f)Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g)  Yapılacak sınavın son başvuru tarihi  itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;


Merkezî sınavın  yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak  teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak 
h)  Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel şartlar:
A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;
a)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi  itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın  yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,
c)  Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,
d)  Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 00:52
YORUM EKLE