İcra Müdür Yardımcısı 2019 Maaşları

İcra Müdür Yardımcısı 2019 Maaşları, icra müdür yardımcılarının özlük hakları nedir, adalet bakanlığının alacağı 700 icra müdür yardımcısı kadrosunun maaş gelir özlük hakları nedir?

İcra Müdür Yardımcısı 2019 Maaşları

İcra Müdür Yardımcısı 2019 Maaşları

Adalet Bakanlığınca 700 icra müdür yardımcısı alımına ilişkin ilanın yayınlanması ile birlikte icra müdür yardımcısı olarak çalışan kişilerin maaşlarının ne kadar olduğu sınava girmek isteyen adaylarca merak edilmektedir.2019 yılı maaş verilerine göre 9/2 den göreve yeni başlayacak olan icra müdür yardımcısı maaşlarını aşağıda yayımlıyoruz.İligli maaş hesaplamasında vergi dilimi %15 olarak hesaplanmış ve memurun Bireysel emeklilik sistemine dahil olmadığı varsayılmıştır.İcra müdür yardımcısı maaş hesabında çocuklar 0-6 yaş üzerinden hesaplanmıştır.

2019 Bekar İcra Müdür Yardımcısı Maaşı                            : 4,781.59 TL 

2019 Evli Eşi Çalışmayan İcra Müdür Yard. Maaş               : 5.115,43 TL 

2019 Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuk İcra Müdür Yard. Maaş:  5,213.45  TL 

Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcısı İlanı 

1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 700 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.

2- Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Aralık 2019 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

3- Başvuranların icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1984 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

4- Sınava başvurular 7-14 Kasım 2019 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

YORUM EKLE