Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmış olması polisliğe engel olur mu?

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, fiili pomem de polis olacakların polis olmasını engelliyormu

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmış olması  polisliğe engel olur mu?

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmış olması  polisliğe engel olur mu?

Polis olmak isteyen adayların merak etmiş oldukları konulardan biride polislik mesleğine girmek için aranan şartlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olan suçların engel olup olmayacağı hususundadır.

Konuya ilişkin olarak ilgili yönetmeliklere bakıldığında Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olanların polis olamayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. İlgili mevzuat hükmü aşağıda yer almaktadır. Benzer bir hususla alakalı olarak  Anayasa Mahkemesinin 3 Aralık 2020 tarihli ve 31323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E.2020/14, K.2020/58 numaralı Kararına bakmamız gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aranacak şartlar arasında sayılan 6 aydan fazla hapis cezası almamış olma şartının iptaline ilişkin vermiş olduğu söz konusu kararında anılan hükmü Anayasanın 13 ve 70. maddelerine aykırı görerek iptaline karar vermiştir.  Dava edilmesi halinde benzer bir kararın polisler için verileceğini düşünmekle birlikte şu andaki düzenlemeye göre HAGB sebebiyle yönetmelikte belirlenen  suç ve sürelerdeki cezalar için polis adaylarının polis olması mümkün değildir.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi ile Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesinde adaylarda aranacak şartlar belirlenmiş olup, bu şartlardan biri de, "26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak." tır.

YORUM EKLE