EKPSS kazanan adayın yerleştirilmesi nasıl yapılacak

2020 EKPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ekpss de yeterli puanı alan adayların yerleştirme ve tercih işlemleri nasıl yapılacak, EKPSS kura ve puan üstünlüğü ile atanma , engelli kpss sınavı sonucu tercih atama işlemi nasıl yapılacak

EKPSS kazanan adayın yerleştirilmesi nasıl yapılacak

EKPSS kazanan adayın yerleştirilmesi nasıl yapılacak 

EKPSS engelli kamu personeli sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte sınavı kazanan engelli memur adaylarının yerleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağı adaylar arasında merak konusu olmaktadır. EKPSS sonucu iki şekilde atama yapılmaktadır. Lise , önlisans ve lisans mezunu engelli adaylar aldıkları puanlara ve tercihlerine göre puan üstünlüğüne göre atanırken, ilkokul ve ortaokul mezunları ise kura usulü ile atanmaktadırlar.

Lise , önlisans ve lisans mezunu engelli adaylar  yapacakları tercihlerde en yüksek puan esasına göre yerleştirme işlemine tabi olacaklardır. Atama klavuzunda yer alan özel şartlara ayrıca dikkat edilmek suretiyle tercihler yapılmalıdır. Kura usulüne göre alımda kura sonucuna göre atama yapıldığından puan üstünlüğünün bir önemi yoktur.

EKPSS de tercih ve kura usulüne göre yapılacak alımlardaki  klavuzda yer alan bilgilere aşağıda yer almaktadır.

EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

5.1 Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

5.2 Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit  olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken; 6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. 6.2 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır. 6.3 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir

YORUM EKLE