Devlet Gelir Uzmanlığı Mesleği Özlük Hakları,Maaş ve Giriş Şartları

Devlet Gelir Uzmanlığı Mesleği Özlük Hakları,Maaş ve Giriş Şartları maliye bakanlığı merkez kadrolarında görev yapan devlet gelir uzmanı maaşı ne kadar

Devlet Gelir Uzmanlığı  Mesleği Özlük Hakları,Maaş ve  Giriş Şartları

Devlet Gelir Uzmanlığı Mesleği Özlük Hakları,Maaş ve Giriş Şartları

Bu yazımızda Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde merkez teşkilatında görev yapan Devlet Gelir uzmanlarına ilişkin merak edilen konuları anlatmaya çalışacağız.Yazımıza başlamadan önce öncelikle belirtmek isteriz ki Devlet Gelir Uzmanlığı Gelir idaresinin merkez teşkilatında görev yapan merkez uzman kadrosudur.Taşrada görev yapan gelir uzmanlığı kadrosu ile karıştırılmaması gerekmektedir.

Devlet Gelir Uzmanlığına Giriş Şartları Nelerdir?

Devlet Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğine göre Devlet Gelir Uzmanlığı Sınavına girmek isteyenlerin taşıması gereken şartlar ilgili yönetmeliğin  Giriş sınavına başvuru şartları başlıklı 5. maddesinde açıklanmıştır.İlgili maddeye göre Devlet Gelir Uzman Yardımcısı olmak isteyen kişilerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak,

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmişolmak veya,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri, matematik ve istatistik lisans bölümleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

c) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, başvuru ilânında belirtilen puan türüveya türlerinden yeterli puanı almış olmak.

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Hangi Puan Türünden Alım Yapmaktadır.

En son yapılan devlet gelir uzman yardımcılığı sınavında Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olan kişilerin KPSS 35 Puan türünden en az 80 puan almaları Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği mezunu olan kişilerin ise kpss 4 puan türünden en az 80 puan almaları gerektiği sınav şartı olarak konmuştur.

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları

 Uzman yardımcılığı yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan hazırlanır.

a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar için:

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

2) Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku,

3) İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi,

4) Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,

5) Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap,

6) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

b) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar için:

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

2) Genel yetenek ve genel kültür,

3) Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi,

4) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

Devlet Gelir Uzmanı  ve Uzman Yardımcılarının Görevleri

 Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak,

b) Görevleri ile ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılıolarak bildirmek,

c) İnceleme (Vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-mali analiz yapmak,

ç) Vergi teorisi ve vergi politikaları konularında bilimsel araştırma ve etüdler yapmak, tasarılar hazırlamak ve sair incelemelerde bulunmak,

d) Başkanlık personelinin mesleki alanda yetişme ve yükselmelerini sağlayıcı konferans, kurs ve seminerler ve benzeri sair çalışmalar yapmak,

e) Vergi bilincini arttırmak ve mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek amacıyla konferans, kurs ve seminerler ve benzeri sair çalışmalar yapmak,

f) Başkanlıkça verilen benzeri nitelikteki görevleri yapmak

Devlet Gelir Uzmanı ve Devlet Gelir Uzman Yardımcılarının 2018 Ocak ayı itibariyle Maaş Tutarları 

Bakanlık Uzman Yard Bekar 9/2 4.530,59
Bakanlık Uzman Yard Evli 9/2 4.792,68
Bakanlık Uzmanı Bekar 7/2 5.214,86
Bakanlık Uzmanı Evli 7/2 5.476,96

* Vergi  %15 lik dilime göre hesaplanmıştır.

*Evli olarak hesaplanan maaşlarda eşin çalışmadığı varsayılmıştır.

*Çocuk yardımları ve Dil Tazminatı Maaşlara Dahil Değildir.

*İlgili Maaş tutarlarından Otomatik Bireysel Emeklilik Kesintileri Yapılmıştır.Bireysel emeklilik sisteminden çıkılması durumunda 80-100 TL arasında bir tutar daha maaşlara eklenmelidir

Ayrıca Yabancı Dil Puanı Olan Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve Devlet Gelir Uzmanlarına Aşağıda Gösterilen tutarlarda Dil tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Kurumlarınca Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılan Personel İçin  Ödeme Tutarları
Yabancı Dil A Düzeyi 96-1001200 Gösterge A Düzeyi 90-95900 Gösterge B Düzeyi 80-89600 Gösterge  C Düzeyi 70-79300 Gösterge
Tazminat ÖdenenTüm Diller 130,26TL 97,69 TL 65,13 TL 32,56 TL
Kurumlarınca Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılmayan Personel İçin  Ödeme Tutarları
Tazminat ÖdenenTüm Diller A Düzeyi 96-100750 Gösterge A Düzeyi 90-95750 Gösterge B Düzeyi 80-89500 Gösterge  C Düzeyi 70-79250 Gösterge
81,41 TL 81,41 TL 54,27 TL 27,13 TLNot: İlgili Tutarlardan Binde 7,59 oranında Damga vergisi kesintisi yapılmamıştır.
 

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019, 15:54
YORUM EKLE