Bekçi Maaş,Sınav Başvuru Şartları ve Özlük Hakları

Bekçi Maaş,Sınav Başvuru Şartları ve Özlük Hakları Son zamanlarda  Emniyet Hizm

Bekçi Maaş,Sınav Başvuru Şartları ve Özlük Hakları

Bekçi Maaş,Sınav Başvuru Şartları ve Özlük Hakları


Son zamanlarda  Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil “Çarşı ve Mahalle Bekçisi” alımı yapılmış ve ilgili alımların devam edeceği yetkililer tarafından açıklanmıştır.Mahalle bekçisi olarak görev yapacak olan kişilerin özlük hakları bakçi maaşları, bekçilik sınavına  girme şartları, bekçilik sınav konuları  ,bekçiliğe atanma süreci  v.b konularda merak edilen hususları açıklamaya çalışalım.Bekçiler Ne Kadar Maaş Alırlar ?
Eğitim seviyesi D/K 2018 Yılı Temmuz Ayı Verilerine Göre

Bekçilik Başlangıç Maaşları
Aylık Net Maaş* Tayın Bedeli Aylık Toplam Ücret
Lise ve dengi okul 11/1 3.330.TL 226 TL 3.556 TL
Önlisans (2 yıllık yükseköğrenim) 9/2 3.337 TL 226 TL 3.563 TL
Lisans (4 yıllık yükseköğrenim) 8/1 3.387 TL 226 TL 3.618 TL

Not: Çarşı ve Mahalle Bekçisi unvanlı kadrolarda görev yapanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevli her sınıftaki personele ödenen tayın bedelinden ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu uyarınca fazla çalışmaya bağlı olmadan ödenen fazla çalışma ücretinden yararlanırlar.İlgili maaşlarda aile yardımı eklenmemiştir. Evli ve eşi çalışmayan ve çocukları olan bekçilerin maaşlarına Çalışmayan eş için aile yardımı: 251,68 TL 72 aya kadar olan çocuk aile yardımı: 58,97 TL  ve 72 aydan büyük çocuk için aile yardımı: 29,49 TL olmak üzere ilgili tutarlara eklenmelidir.Bekçi Olmak İçin Aranan Şartlar  Nedir?


Mahalle ve çarşı bekçiliği için aranan şartların neler olduğu Emniyet Teşkilatına alınacak çarşı ve mahalle bekçilerinde aranılacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere yayımlanan yönetmelik ile belirlenmiştir.İç İşleri Bakanlığınca yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin  Adaylarda aranılan şartlar başlıklı 5. maddesinde yer alan düzenleme göre bekçilik sınavına girmek isteyen adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.İlgili yönetmelikte yer alan düzenlemelere göre yapılan en son bekçilik sınavında bekçilik sınavına girme şartları olarak istenen şartlar aşağıda gösterilmiştir.İlgili sınav klavuzunda yer alan bilgilere göre bekçilik sınavı için en az lise mezunu şartı istenmiştir.Bekçilik sınav yönetmeliğinde en az ilk okul mezunu olma şartı bulunmakta olup en son yapılan sınavda İçişleri Bakanlığı daha üst eğitim düzeyi belirlemiştir.Ancak daha sonraki yapılacak olan sınavlarda daha alt öğrenim düzeyi belirleme yetkisi İçişleri Bakanlığındadır.Bekçilik Sınavında kpss puanı istenmemektedir.Bekçilik için ayrı bir sınav yapılmaktadır.


Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış  ve 31 yaşından gün almamış olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma  devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,Bekçilik Sınavına Başvuru Nasıl Yapılır ?


Bekçilik sınavına yapılacak olan başvurular iki aşamada yapılmaktadır.İlk olarak Ön Başvurular alınmakta daha sonra ise  şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden duyrulan yer ve zamanda ilgili belgeler kuruma teslim edilmektedir.Bekçilik sınavına başvurmak isteyen bekçi adaylarının İlan metninde yer alan klavuzlarda yer alan bilgilere göre başvurularını tamamlamaları önem arz etmektedir.Bekçilik Ön Başvuruda Hangi Sağlık Durumları Elenme Sebebidir?


Ön başvuruda yapılan sağlık kontrollerinde ayrıntılı bir sağlık taraması yapılmamakta genel dış görünüşle ilgili konulara bakılmaktadır. Ancak Sağ 2, sol 2 toplamda 4 üstü dereceye sahip olanlar ,Renk körü  olanlar ,Yüzde 5 metreden bakıldığında eşgal belirleyici nitelikte olabilecek izi olanlar,Yarık damak ve yarık dudak ameliyatlı olanlar,Gözde göz kapağı düşüklüğü,şaşılık,irislerdeki renk farklılığı,göz kapağına ait ameliyat bulgusu ve benzeri durumları tespit edilenler,Kekemelik yada benzeri konuşma bozukluğu olanlar,Ağız ve diş sağlığı; bu sisteme ait konjenital anormali ,kronik ve ilerleyici hastalığı işlevsel konuşma bozukluğu olanlar,Güvercin göğüslü olanlar, Kambur olanlar  ve Kendine zarar verici  jilet atanlar kalıcı izi olanlar elenirler.Bekçilik Yazılı Sınav Konuları Nelerdir?


Ön başvuruda yukarıda sayılan sağlık sorunlarından dolayı olumsuz sonuç almayan ve gerekli bilgi ve belgeleri tam olan bekçi adayları yazılı sınava alınırlar.Bekçilik sınavında 100 adet soru sorulmaktadır.Soruların konularına göre dağılımı aşağıda tabloda gösterilmiştir.Bekçilik yazılı sınavları her ilde yapılmamaktadır.En son yapılan bekçilik sınavında adaylar İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman ilinde yazılı sınava girdiler.


Bekçilik yazılı sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememektedir.Yani yanlışlar doğru cevapları götürmemektedir.Bu nedenle adayların boş soru bırakmaması kendilerine en doğru gelen cevabı işaretlemeleri kendi yararlarına olacaktır.
KONULAR SORU SAYISI
Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20
Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15
Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15
Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15
Matematik ( İlköğretim düzeyi ) 15
Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20
GENEL TOPLAM 100

Bekçilik Sınavında Yazılıdan Sonra Yapılan Fiziki Yeterlilik Sınavı Nasıl Yapılır ?Bekçilik Fiziki Yeterlilik Sınavında Parkur Süresine Göre Puanlar


Zaman (erkek Aday) Puan 
40 Sn 100
41 Sn 95
42 Sn 90
43 Sn 85
44 Sn 80
45 Sn 75
46 Sn 70
47-48 Sn 65
49-50 Sn 60

Bekçilik Fiziki Yeterlilik Sınavında Parkurda Yapılacak hareketlerle İlgili Açıklamalar


Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.


1) Aday "BAŞLA" komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır.
Adayın;


• Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramasının ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.
• Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinden bir tanesi bile nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.
2) Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) içine basarak geçecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.
Adayın;
• Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemesinin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.
• Bu istasyondaki lastiklerden hiçbirinin içine nizami basmadan geçmesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.
3) Adaylar; ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15x2) ağırlığındaki iki kum torbasını aralarında 12 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır.


Adayın;


• Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından dolaşmadan geriye dönerek istasyonu tamamlayıp ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye,
• Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından ağırlıklarla dolaşmamasına 1 (bir) saniye, boş olarak dolaşmamasına da 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
• Ayrıca aralarında 12 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.
• Ağırlıkları 12 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
• Dubalardan herhangi birini deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
• Aday ağırlıklarla dubaların arkasından dönerken ağırlıkların her ikisi de dubanın dışından olmak kaydıyla dönecek, ağırlıkların bir tanesini dubanın içinden döndürmek kaydıyla dönmesi halinde bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
• Ağırlık torbaları ikinci dubanın sağ tarafına 20 cm mesafeden sonra torbaların arasında içten içe 50 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilir.


4) Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar, iki nokta arasında mesafesi 5 metre olan ve yerde duran sağlık toplarından önce koşu istikametinde ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır.


Adayın;


• Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
• Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak 6 (altı) saniye ilave edilecektir.
• Adayın topa dokunmasından dolayı topların top haznesinden çıkması durumunda aday, topun peşinden değil topun bulunması gereken hazneye dokunacaktır.
• Bu istasyondaki sağlık toplarının hiçbirine dokunmadan geçmesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir


5) Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru 1 (bir) defa takla atacaktır.
• Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan veya dubayı deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
• Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.


6) Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanır. Çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır.
Adayın;
• Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
• Slalom çubuklarının bulunduğu parkuru hiç yapmadan geçmesi halinde aday, diskalifiye edilerek elenecektir.


7) Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği çıtanın üstünden 50 cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği çıtanın altından 110 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir) üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur.
Adayın;
• Bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. Engel çubuklarının bir birlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
• Bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçmemesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.


8) Adayın başlangıç çizgisinden geçmesiyle birlikte skorboardda çalışmaya başlayan kronometre, adayın bitiş çizgini geçmesiyle durur. Adayın sensörlerin algılayamayacağı şekilde altından geçmesi veya üstünden sıçrayarak geçmesi ya da herhangi bir nedenle dijital fotoselli kronometrenin durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir. Herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.
Adayın bitiş çizgisine kendini atarak kronometreyi durdurması halinde adayın vücudunun herhangi bir kısmının parkurun bitiş çizgisinin içerisinde kalması durumunda adayın bitiş süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilir.


9) Fiziki Yeterlilik Parkuru içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenecektir. Fiziki yeterlilik parkurunda sayılı istasyonlarda sıçrama tahtası, lastik engeli, sağlık toplarına dokunmalar, slalom çubuğu geçişleri gibi engelli geçiş istasyonlarından adayların bu istasyonları geçebilmeleri için her istasyonda en az bir hareketi nizami yapma zorunluluğu vardır. Her istasyonda en az o istasyon hareketinden bir tanesini nizami yapamayan aday bir sonraki istasyona geçemez ve diskalifiye edilerek elenir.


10) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziki yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.


11) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlayacaktır.


12) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Saatleri, Çalışma Şekilleri Nasıldır?


Çarşı ve Mahalle Bekçileri, mevzuata göre genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar görev yaparlar. Fakat gerekli görüldüğü durumlarda vali tarafından gündüzde görevlendirilebilir. Gündüz fazladan çalıştığı için fazla mesai ücretleri ödenir. Ayrıca bekçilerin çalışma saatleri, Bekçi teşkilatının meslek âmirlerinin görüşleri alınarak mülkiye âmirlerince ikişer aylık olarak yapılır.

Vali veya kaymakamlar;
a) Güvenlik veya kamu düzenini sarsacak olaylar sırasında ve eldeki genel zabıtanın yeterli olmadığı hallerde,
b) Zelzele, yangın, su baskını gibi genel hayata müessir olaylar vukuunda,

Bekçi teşkilatı mensuplarını gündüz de çalıştırabilirler.

Sonuç olarak Çarşı ve Mahalle Bekçileri gece çalışırlar, gündüz çalışsalar da bu durum geçicidir.

Çalışma saatleri hakkında bir bilgi daha verelim, şuanda batıda 22:00 ile 06:00 arası çalışarak haftada bir gün izin yapılıyor. Doğuda ise 12 saat çalışıp 24 saat dinleniyorlar.

.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 11:15
YORUM EKLE