2018 Kariyer Meslek Müfettiş Uzman Denetçi Maaşları

2018 Kariyer Meslek Müfettiş Uzman Denetçi Maaşları Bilindiği üzere ülkemizde Kps

2018 Kariyer Meslek Müfettiş Uzman Denetçi Maaşları

2018 Kariyer Meslek Müfettiş Uzman Denetçi Maaşları


Bilindiği üzere ülkemizde Kpss A grubu sınavı ile girilen meslekler Kariyer unvan olarak tanımlanmaktadır. Bu unvanların hepsi kariyer unvan olarak tanımlanmakla birlikte merkez ve taşrada çalışılması durumuna göre maaşlar farklılık göstermektedir. Hatta aynı unvana sahip olduğu halde mahalli idarelerde çalışanların almış olduğu sosyal denge tazminatından dolayı alınan sosyal denge tazminatı oranında aynı unvanın çalışmış olduğu kuruma göre maaşı farklı olmaktadır. Zaman zaman medyada maaş zamlarından sonra unvanların maaşları sayılmakta ancak çoğu zaman açıklanan maaşlar kullanılan veriler açısından doğruyu yansıtmamaktadır. İlgili haberlerde genelde aile yardımı, çocuk yardımı  gibi tutarlar hesaplanan maaşa eklenmekte ancak bu durumda olmayanlar istemiş oldukları net bilgiye ulaşamamaktadır. Bu yazımızda çeşitli ihtimaller çerçevesinde açıklamalar yapmaya çalışıp bu mesleklere girmeye çalışanları aydınlatmaya çalışacağız. Öncelikle birkaç hususta açıklama yaparak yazımıza başlayalım. Yapılacak olan açıklamalar daha önce memuriyeti olmayan arkadaşlarda göz önüne alınarak yapılmıştır.


Kariyer Mesleklere Başlangıç Derecesi:


Memuriyette maaşların hesaplanmasında kullanılan verilerden biri memuriyet derecesidir. Memuriyete başladıktan sonra memuriyette geçen her hizmet süresi için 1 kademe verilir. Bu şekilde bulunmuş olduğunuz kademenin bir üst basamağına geçersiniz. İlgili derece içindeki kademeler tamamlandıktan sonra ise bir üst dereceye geçersiniz .Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek gerekirse ;


Kariyer meslekler mesleğe 9 derecenin 2 kademesinden başlarlar. Memuriyete başladığı tarihten itibaren 1 hizmet yılı geçtikten sonra ise 9 derecenin 3 kademesine geçerler. Her derecede 3 kademe olduğundan 9 derecenin 3 kademesinden sonra 1 hizmet yılı daha geçince bu sefer 8 derecenin 1 kademesine geçiş yapılır.


Normal şartlarda derece ve kademelerdeki geçişler bu şekilde devam eder.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun çeşitli maddelerinde görülen öğrenim dolayısıyla ,ceza almadan geçirilen hizmet süreleri karşılığında kademe ilerlemesi yapılmaktadır. Ancak onlara burada değinmeyeceğiz. Kariyer meslekler açısından önemli olan hususlardan bir tanesi de yeterlilik sınavını başarılı olarak geçenlere 657 sayılı Kanuna göre 1 derece verilmesidir. Yine örneğimize dönersek 9/2 den mesleğe başlayan kariyer unvan sahibi 3 yılın sonunda hizmet süresinden dolayı 8 derecenin 2 kademesine gelir. Yeterlilik sınavında da başarılı olunca 1 derece alarak 7 derecenin 2 kademesine yükselir. Derece hususunda bu kadar fazla açıklama yapmamızın sebebi alınacak maaşta tazminatlar belirlenirken dereceye göre farklı oranların olmasıdır.


Aile Yardımı-Çocuk Yardımı-Asgari Geçim İndirimi


Memuriyete yeni başlayanların maaşlarında bilmesi gereken unsurlardan biriside Aile Yardımı-Çocuk Yardımı-Asgari Geçim İndirimi tutarlarıdır. Kariyer unvana atanan bir kişi evli ve eşi çalışmıyorsa 2018 Ocak rakamları ile maaşına ek olarak 231,65 TL eş yardımı alır. Yine aynı kişinin asgari geçim indiriminde eşinden dolayı %10 asgari geçim indirimi hesaplanır. Çocuklar içinde çocuk yardımı ve asgari geçim indirimi hesaplaması yapılır. Açıklamaları memuriyete yeni başlayan veya başlayacak arkadaşlar için yaptığımız için hesaplama ayrıntılarına fazla girmeden bir örnek üzerinden konuyu gösterelim.


2018 Ocak Verilerine Göre Bekar Bir Gelir Uzman Yardımcısının Net Maaşı         : 3.660,85 TL Dir.


2018 Ocak   Verilerine Göre Evli ve eşi çalışmayan Gelir Uzm. Yard. Net Maaşı      : 3.922,95 TL dir.


Görüleceği üzere bekar olan uzman yardımcısı ile evli ve eşi çalışmayan uzman yardımcısı arasında eş yardımı ile asgari geçim indiriminden kaynaklanan net 262 TL fark oluşmaktadır.


Örneğimizdeki Gelir Uzman Yardımcımızın iki adet 6 yaşından küçük çocuğu olduğunu varsayarsak 2018 Ocak  verilerine  Maaşı net 4.057,76 TL olmaktadır. Evli eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan  uzman yardımcısı  bekar olan uzman yardımcısına göre net 396,91 TL daha fazla maaş almaktadır.


İlgili tutarlardan memurların otomatik olarak katılmış Bireysel emeklilik kesintileri yapılmıştır.Eğer ilgili personellerden BES ten ayrılırlarsa ilgili maaşlara 87.00 TL eklenmesi gerekmektedir.


Yabancı Dil Tazminatı:


Yabancı Dil Tazminatından faydalanabilmek için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Sınavına girilmesi gerekmektedir.Ösym Başkanlığınca yapılmakta olan E YDS sınavlarıdan alınan yabancı dil puanları ile de yabancı dil tazminatı ödenebilmektedir.ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan YDS veya E YDS sınavı haricindeki YÖK DİL,TIP DİL veya diğer kurumlarca yapılan yabancı dil  sınavından alınan puanlar ile yabancı dil tazminatı ödenmesi mümkün değildir.Birden fazla dil den sınava girerek her bir dilden   yeterli puanı alan kamu personeline her bir dil için ayrı ayrı yabancı dil tazminatı ödenmesi gerekmektedir.Yabancı Dil Tazminatları hesaplanırken  tabloda gösterilen gösterge tutarları ilgili döneme ait memur maaş aylık katsayı ile çarpılarak ilgili tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.2018 Yılı Ocak Ayı Yabancı Dil Tazminat TutarlarıKurumlarınca Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılan Personel İçin  Ödeme Tutarları
Yabancı Dil A Düzeyi 96-100

1200 Gösterge
A Düzeyi 90-95

900 Gösterge
B Düzeyi 80-89

600 Gösterge
 C Düzeyi 70-79

300 Gösterge
Tazminat Ödenen

Tüm Diller
130,26TL 97,69 TL 65,13 TL 32,56 TL
Kurumlarınca Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılmayan Personel İçin  Ödeme Tutarları
Tazminat Ödenen

Tüm Diller
A Düzeyi 96-100

750 Gösterge
A Düzeyi 90-95

750 Gösterge
B Düzeyi 80-89

500 Gösterge
 C Düzeyi 70-79

250 Gösterge
81,41 TL 81,41 TL 54,27 TL 27,13 TLNot: İlgili Tutarlardan Binde 7,59 oranında Damga vergisi kesintisi yapılmamıştır.


 

Sosyal Denge Tazminat Ödemeleri:


2017 yılının ikinci altı aylık döneminde aylık brüt “976 TL” olan Sosyal Denge Tazminatı tavan tutarı, aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde brüt “1015 TL”ye yükselecek.

Sosyal denge tazminatı ödemelerinden gelir ve damga vergisi kesintisi yapıldığından, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde, ilgili personele ödenecek sosyal denge tazminatı;

-Gelir vergisi oranı %15 olduğunda, aylık (en çok) net "855 TL" olacak.

-Gelir vergisi oranı %20 olduğunda, aylık (en çok) net "804 TL" olacak

Konuyu bir örnekle açıklarsak aynı ilde üniversitede görev yapan bir bekar 9/2 ‘den maaş alan Mali Hizmetler Uzman Yardımcısının maaşı 2018 Ocak ayı verilerine göre : 3.824,44 TL iken aynı ilde belediyede veya özel idarede görev yapan Mali Hizmetler Uzman Yardımcısının maaşına net 855,00 TL’ye kadar ek ödeme yapılabilmektedir. Tabi ki bu ödemenin alınabilmesi için İlgili kurum ile Sendika arasında sosyal denge sözleşmesi imzalanmış olması gerektiğini unutmamak gerekir.


Mali Hizmetler Uzmanları Açısından Merkez Taşra Ayrımı


Mali Hizmetler  Uzmanı olarak görev yapan personellerin maaşları merkez kadroda veya taşrada görev yapmalarına göre de farklılık göstermektedir. Merkez kadrolarda görev yapanların maaşı 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre taşrada görev yapanların maaşı ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılmaktadır. Burada ki merkez taşra ayrımını Ankara ve diğer iller olarak anlamamak gereklidir. Ankara da bakanlıkta görev yapan mali hizmetler uzmanı 666 sayılı KHK ye göre maaş alırken Ankara ilinde herhangi bir devlet üniversitesinde görev yapan Mali Hizmetler Uzmanı 657 sayılı kanuna göre maaş almaktadır.Burada da 200-300 TL tutarında bir maaş farkı ortaya çıkmaktadır.


Bu nedenle mali hizmetler uzmanı olarak görev yapacak olanların bakanlık merkezi ile üniversite veya belediyelerde görev yapmaları durumuna göre almış oldukları maaşlar farklı olmaktadır.


Sosyal Denge Başlığı ve bu başlık altında incelediğimiz üzere Mali Hizmetler Uzmanları için Bulundukları kuruma göre farklı maaşlar ortaya çıkabilmektedir.Bu kadroyu seçecek arkadaşların kurum seçmeden önce yukarıda anlattığımız hususları göz önünde bulundurmalarını öneririz.


Yukarıda birkaç başlık halinde gösterdiğimiz unsurlardaki değişiklikler ile maaşlarda meydana gelebilecek değişiklikleri anlatmaya çalıştık. Şimdi ise 2017 Temmuz Ayı verilerine göre birkaç kariyer unvanın yardımcılık ve 3 yıl sonra yeterlilik aldıktan sonra alacakları maaşlarını paylaşarak yazımızı sonlandıralım.


* Vergi  %15 lik dilime göre hesaplanmıştır.


*Evli olarak hesaplanan maaşlarda eşin çalışmadığı varsayılmıştır.


*Çocuk yardımları ve Dil Tazminatı Maaşlara Dahil Değildir.


*Sosyal Denge Tazminatı Alanlar Bu Maaşların Üzerine Sosyal Denge Tutarını Eklemelidir.


*İlgili Maaş tutarlarından Otomatik Bireysel Emeklilik Kesintileri Yapılmıştır.Bireysel emeklilik sisteminden çıkılması durumunda 80-100 TL arasında bir tutar daha maaşlara eklenmelidir
Unvan Derece Maaş (2018 Temmuz  Ayı)
Gelir Uzman Yard.        Bekar 9/2 3,963.88
Gelir Uzman Yard.         Evli 9/2 4,246.01
Gelir Uzmanı Bekar 6/2 4,433.04
Gelir Uzmanı      Evli 6/2 4,715.16
Bakanlık Müfettiş Yard. Bekar 9/2 4,909.96
Bakanlık Müfettiş Yard. Evli 9/2 5,192.08
Bakanlık Müfettiş Bekar 7/2 5,454.05
Bakanlık Müfettiş Evli 7/2 5,736.17
Bakanlık Uzman Yard Bekar 9/2 4,909.96
Bakanlık Uzman Yard Evli 9/2 5,192.08
Bakanlık Uzmanı Bekar 7/2 5,454.05
Bakanlık Uzmanı Evli 7/2 5,736.17

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.
Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2018, 11:22
YORUM EKLE