Sözleşmeli Öğretmenlerin 2019 Temmuz-Aralık Dönemi Ek Ders Ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı, 2016 yılından bu yana sözleşmeli öğretmen ataması yapılmaktadır. Sözleşmeli öğretmenler

Sözleşmeli Öğretmenlerin 2019 Temmuz-Aralık Dönemi Ek Ders Ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı, 2016 yılından bu yana sözleşmeli öğretmen ataması yapılmaktadır. Sözleşmeli öğretmenler mevzuatta öngörülen hizmet süresini  tamamladıktan sonra kadrolu öğretmen olarak atanmaktadırlar. Kadrolu öğretmenliğe atanmalarına kadar geçen süre zarfında ise maaş, ek ders ücreti gibi özlük hakları ve diğer bazı konularda  sözleşmeleri öğretmenler için düzenlenen hükümlere tabi olacaklardır. Sözleşmeli öğretmenlerin gelirleri içerisinde önemli yer tutan ödemelerden birisi ek ders ücretleridir.  Bu çalışmamızda ise sözleşmeli statüde çalışan öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplaması hakkında bilgi vereceğiz.Sözleşmeli Öğretmenlerin Ek Ders Ücretinden SGK Kesintisi 


Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders hesabına geçmeden önce sıkça sorulan bir soruya cevap vererek başlamak istiyoruz. Sözleşmeli öğretmelerin ek ders ücretlerinden sosyal güvenlik kesintisi yapılır mı? Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinden SGK kesintisi yapılır. Kadrolu öğretmenlerin ek ders saati ücreti ile sözleşmeli öğretmen ek ders saat ücreti hesabındaki temel farklılık bu işlemdir. Kadrolu öğretmen ek ders ücreti ödemesinde SGK kesintisi yapılmazken sözleşmeli öğretmenden kesinti yapılır.


Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinden kesinti yapılması hususunda SGK'nın da görüşü bulunmaktadır. SGK'nın Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne hitaben yazdığı 10.02.2017 tarih ve 764646 sayılı yazısında öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplanırken SGK kesinti yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Buna göre sözleşmeli öğretmenlerin 1 saatlik ek ders ücreti hesaplanması aşağıdaki şekilde formüle edilebilir.


Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti


Brüt Tutar=Aylık Katsayı*Ek Ders Ücret Katsayısı


Sigorta Primi=Brüt Tutar*%14


Gelir Vergisi= (Brüt Tutar-Sigorta Primi]*Vergi Oranı


Damga Vergisi=Brüt Tutar*Damga Vergisi Oranı


Net Tutar= Brüt Tutar-(Sigorta Primi+Gelir Vergisi+Damga Vergisi)Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Ücreti Hesabı


Devlet Memurları Kanunu'nun  176 ıncı maddesinde ders ve konferans ücreti düzenlenmiştir.  Yukarıdaki açıklamalar ışında sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretini hesaplayalım. Kendilerine ders görevi verilen sözleşmeli öğretmenlere;


1- Gündüz Öğretiminde ders verdikleri zaman almaları gereken ek ders ücreti saat başına 140 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı neticesinde bulunacak tutar kadar ek ders ücreti ödenir.


Toplu sözleşmede Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara ek ders ücreti ödemesinde sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödeneceği ifade edilmiştir.


Örneğin, 2019 Temmuz-Aralık döneminde gündüz öğretiminde ders veren bir sözleşmeli öğretmenin ek ders ücreti aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır.


Gündüz 1 Saatlik Ek Ders Ücreti= 140*0,138459=19,38-TL'dir.


Sigorta Primi= 2,71 (19,38*%14=2,71)


Gelir Vergisi= 2,50 [(19,38-2,71)*15=2,50]


Damga Vergisi=0,15 (19,38*0,00759=0,15)


Brüt tutardan sigorta primi,gelir vergisi ve damga vergisini çıkardığımız vakit kişiye ödenecek net tutara ulaşırız.


Net Tutar= [19,38-(2,71+2,50+0,15)]=14,02-TL'dir.


%20 Vergi Oranına Girdiğinde;


Gündüz 1 Saatlik Ek Ders Ücreti= 40*0,138459=19,38-TL'dir.


Sigorta Primi= 2,71 (19,38*%14=2,71)


Gelir Vergisi= 3,33 [(19,38-2,71)*20=3,33]


Damga Vergisi=0,15 (19,38*0,00759=0,15)


Brüt tutardan sigorta primi,gelir vergisi ve damga vergisini çıkardığımız vakit kişiye ödenecek net tutara ulaşırız.


Net Tutar= [19,38-(2,71+3,33+0,15)]=13,19-TL'dir.


Bu tutar gündüz girilen bir saatlik ders karşılığı alması gereken ücrettir. Kişiye ödenmesi gereken aylık ek ders ücreti hesaplanırken saat ücreti ile o ay girmiş olduğu toplam ders saati çarpılır.


Yüksek lisans mezunu öğretmenler için %5 artırımlı ödeme yapılacağından ek ders ücreti 14,72-TL olur. Doktora mezunu öğretmenlerin ek ders ücreti ise 16,12-TL'dir.


2- Mesai Saatleri Dışında ve Tatillerde Ek Ders Ücreti;


Örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda akşam 18.00'den sonra, hafta sonu tatil günlerinde ve sömestr tatili ile yaz tatillerinde verilen ders saati ücretinin hesaplanması 150 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı suretiyle yapılır. Yüksek lisans yapmış sözleşmeli öğretmenlerin saat ücreti %5, doktora yapanlarınki ise %15 artırımlı ödenir.


Mesai Saatler Dışında ve Tatillerde 1 Saatlik Ek Ders Ücreti= 150*0,138459=20,77-TL'dir.


Sigorta Primi= 2,91 (20,77*%14=2,91)


Gelir Vergisi= 2,68 [(20,77-2,91)*15=2,68]


Damga Vergisi=0,16 (20,77*0,00759=0,16)


Brüt tutardan sigorta primi,gelir vergisi ve damga vergisini çıkardığımız vakit kişiye ödenecek net tutara ulaşırız.


Net Tutar= [20,77-(2,91+2,68+0,16)]=15,02-TL'dir.


Öğretmenlere ödenecek bir saatlik ders ücretleri bu şekilde hesaplanacaktır. Kanunda belirtilen ve aşağıda yer alan kurumlarda görev yapıldığında ise ders saati ücreti yine maddede belirtilen oranlarda ilave yapılmak suretiyle hesaplanarak ödenir.  Bu ücretler;


a-) Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere %25 fazlasıyla ödenir. Aynı şekilde bu öğrenciler için açılan özel sınıfların öğretmenlerine de %25 fazlasıyla ödenir.


b-) Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında ders görevi alan yönetici ve öğretmenlere saat ücreti %100 fazlasıyla ödenir.


Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2019, 01:05

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.