Öğretmen adaylarının kpss geçerlilik süresi yeniden belirlendi

Öğretmen adaylarının kpss geçerlilik süresi değişti, Öğretmenler için kpss sınavı geçerlilik süresi 1 yıl oldu, kpss öğretmen sınav geçerlilik

Öğretmen adaylarının kpss geçerlilik süresi yeniden belirlendi

Öğretmen adaylarının kpss sınavının geçerlilik süresi değişti

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle öğretmen adaylarının kpss sınavının geçerlilik süresi 1 yıla indirildi. 2018 ve 2019'da kpss sınavına girenlerin sınavı 2 yıl süreyle geçerli olacak. 

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1753

Ekli “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.

6 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Öğretmen adaylarının 2018 ve 2019 yıllarında elde ettikleri KPSS sonuçlan hakkında, 11 inci maddenin bu maddenin yayımı tarihinden önceki hükmünün uygulanmasına devam edilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2019, 21:47
YORUM EKLE