MEB'den ek ders görüşü

MEB'den ek ders görüşü, Uzaktan eğitimde akşam ve hafta sonu ders verenlerin ücreti nasıl hesaplanacak?

MEB'den ek ders görüşü

MEB'den ek ders görüşü

Milli Eğitim Bakanlığı, covid 19 salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrulsurusunda uzaktan eğitim verilen süreçte ek ders ücretlerinin nasıl hesaplanması gerektiğine dair görüş yayımladı.

T.C

MİLLİ EĞİTİM BAKANI.İĞİ

Personel Genel Müdürlüğü

05.01.2021

Sayı : E-28892082-869-18790363

Konu : Ek Ders Ücreti

EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİNE

Ataç 2 Sokak No:43/4 Kızılay/ANKARA

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğilim yoluyla yürütüldüğü süreçte; Bakanlığımıza bağlı eğitim kurulularında görev yapan öğretmenlerin, hafta içi çalışma günlerinde saat 18.00'den sonra ile cumartesi ve pazar günlerine denk gelen ders görevleri karşılığında yararlandırılacakları ek ders ücretinin gece öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenmesine ilişkin talebinizi içeren ilgi (a)yazı incelenmiştir.

Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde: "Bu Kanunun 89 uncu maddesine gpre kendilerim’ ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğilim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. " hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan. Bakanlığımızca teşkilatımıza gönderilen ve bir örneği de ekte bulunan ilgi (b) yazıda: "...

1- Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğilim programlan ve/veya vüz yüze eğilim kapsamında fiilen ders okutan öğretmenlerin, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden yararlandırılmaları,

2- Kararın 8'inci maddesinde belirtilen eğilim Iaidiyetleri kapsamında ders okutan öğretmenlerin hafta içinde okuttukları derslerin de öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi: aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmaları: bu kapsamda varsa cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin ise,  aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi,

3-Kararda, yalnızca 8'inci madde kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi öngörüldüğünden, rutin müfredat kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin de öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi.... gerekmektedir, "denilmiştir.

Bu çerçevede, fiilen yerine getirdikleri ders görevlerinden ek ders ücreti ödenecek saatleri hafta içi çalışma günlerinde saat 18.00'den sonra ile cumartesi ve pazar günlerine denk gelen öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırılacakları ek ders ücretlerinin, gece öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

YORUM EKLE