Kaymakamlık oluru ile görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücreti

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan özel büroda görev yapmak üzere kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, bu görevleri süresince ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı

Kaymakamlık oluru ile görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücreti

Kaymakamlık oluru ile görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücreti 

Kaymakamlık olur ile kaymakamlık özel büroda görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyeceği hususunda MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 16.03.2017 tarihli yazısı yazımız ekindedir.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 28892082-869-E.3521827 16.03.2017

Konu : Ek Ders Ücreti

ÇANAKKALE VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 14.03.2017 tarihli ve 66576548-840-E.3408797 sayılı yazınız.

b) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

İliniz Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan özel büroda görev yapmak üzere kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, bu görevleri süresince ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi ilgi (b) Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere, Bakanlığımız taşra teşkilatında asli görevlerinin dışında başka görevleri yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ilgi (b) Kararın yukarıda söz edilen hüküm kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılabilmeleri için görevlendirmenin Bakan veya valilik onayı ile yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle, iliniz Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan özel büroda görev yapmak üzere kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, bu görevleri süresince ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hamza AYDOĞDU

Bakan a.

Genel Müdür

YORUM EKLE