İkametgahı değişmeyen öğretmenin harcırahı hakkında yazı 

milli eğitim bakanlığı öğretmenlerin yeni atanmış oldukları yere evlerini taşımamaları durumunda sürekli görev yolluğu alamayacakları hususunda yazı yayımladı

İkametgahı değişmeyen öğretmenin harcırahı hakkında yazı 

İkametgahı değişmeyen öğretmenin harcırahı hakkında yazı 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tüm birimlere gönderdiği yazı ile sürekli görev yolluğu ödemelerinde dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 43942091-845.01-E.9687978                                                                                                                                                                                                          17.05.2018

 Konu : Sürekli Görev Yolluğu

DAĞITIM YERLERİNE

6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde Sayıştay Başkanlığınca yürütülen 2017 yılı denetimleri sonucunda hazırlanan taslak rapor Bakanlığımıza gönderilmiştir. Söz konusu raporda yer alan bazı bulgular Bakanlığımızın tüm teşkilatını ilgilendirdiğinden dolayı uygulamada birliğin sağlanması ve sonraki denetimlerde aynı bulgular ile karşılaşılmaması için aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde görev yapmakta iken başka bir memuriyet mahalline sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde ise memuriyet mahalli tanımlanmıştır. Buna göre; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler memuriyet mahalli olarak tanımlanmıştır.

Buna göre memur veya hizmetlinin ikametgâhı da memuriyet mahalli olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle başka bir göreve atanmakla beraber ikametgâhı değişmeyen memurun memuriyet mahalli değişmediğinden sürekli görev yolluğuna hak kazanması mümkün değildir.

Sürekli görev yolluğu, bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir. Bu nedenle sürekli görev yolluğu memur veya hizmetlinin fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019, 10:03
YORUM EKLE