Evlilik ve Ölüm Gibi Sebeplerle İzin Kullanıldığında Ek Ders Ücreti Ödenir mi?

Evlilik ve Ölüm İzni Kullananlara Ek Ders Ücreti öğretmenlerin mazaret izinlerinde ek ders ödemeleri kesilir mi, mazeret izni alan öğretmenin ek dersi

Evlilik ve Ölüm Gibi Sebeplerle İzin Kullanıldığında Ek Ders Ücreti Ödenir mi?

Evlilik ve Ölüm İzni Kullananlara Ek Ders Ücreti

Devlet memurları görev sürelerine bağlı olarak yıllık izin kullanırlar. Hizmet süresi 10 yıla kadar olan memurlara 20 gün, 10 yıldan sonra ise 30 gün yıllık izin verilir. Öğretmenler ise yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, ayrıca yıllık izin verilmez. Öğretmenlere yaz tatili ve dinlenme tatili dışında evlenme, ölüm, doğum gibi hallerin vuku bulması halinde mazeret izni verilir. Bu çalışmamızda, mazeret izni kullanılan dönemde öğretmenlere ek ders ödenip ödenmeyeceği konusunu açıklamaya çalışacağız.

Devlet Memurları Kanunu'nun 104 üncü maddesinde memura hangi hallerde mazeret izni verileceğine dair düzenleme yapılmıştır. Aynı maddede, yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmayacağına dair hükme de yer verilmiştir.

Öğretmenlerin ek ders ödemelerine ilişkin hükümler Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da yer almaktadır. Söz konusu Karar'ın "Görevin fiilen yapılması" başlıklı 25 inci maddesinde,  bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Aynı maddede ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirtilen koşulların oluşması gerektiği belirtilmiştir. Örneğin, milli bayramlarda fiilen ek ders yapılmasa bile Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereği ek ders görevi yapılmış sayılmakta ve ek ders ücreti ödenmektedir. Mazerete dayalı izin kullanıldığında ise ders görevinin yapılmış sayılacağına dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yukarıda yer alan hükümlere göre, öğretmenlerin evlilik, ölüm, doğum gibi mazerete dayalı sebeplerle izin kullandığı dönemlerde ek ders ücreti almaları mümkün gözükmemektedir. Çünkü, öğretmenlerin ek ders ücretinden faydalanmaları için ya fiilen derse girmeleri ya da ders görevini yapmış sayılmaları gerekmektedir.  Evlilik, ölüm ve doğum gibi sebeplerle mazeret izni kullanıldığında fiilen ek ders yapılmadığı gibi mazeret izni ders görevinin yapılmış sayılacağı haller arasında da sayılmamıştır. Dolayısıyla, mazeret izni kullanan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 00:36
YORUM EKLE