Ara tatillerde ek ders ödenmesine imkan sağlayan düzenleme yayımlandı

Ara tatilde ek ders ödenir mi?, Ara tatilde ek ders ödenmesine ilişkin düzenleme, Ara tatilde kaç saat ek ders ücreti ödenecek

Ara tatillerde ek ders ödenmesine imkan sağlayan düzenleme yayımlandı

Ara tatildeki seminer ek ders  ücreti ödenmesine ilişkin düzenleme yayımlandı


Öğretmenlerin uzun süredir beklediği düzenleme Reszmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da yapılan değişiklikle ara tatillerde yapılan seminerlerde öğretmenlere haftalık 15 saat ek ders ücreti ödenecek. Bir öğretim yılında ek ders ödenecek seminer süresi dört haftayı geçmeyecek. Bu düzenlemeyke yılda iki kez ara tatil yapan öğretmenlere ek ders ödenme imkanı tanınmış oldu.

29 Kasım 2019 CUMA

Sayı : 30963

Resmî Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI
 

Karar Sayısı: 1810

Ekli “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 439 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

28 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KARAR

MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.”

MADDE 2- Bu Karar, 18/11/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2019, 11:03
YORUM EKLE