Analık iznindeki öğretmen eğitime hazırlık ödeneği alabilir mi?

Milli eğitim bakanlığında öğretmen olarak görev yapanlar analık izni döneminde eğitime hazırlık ödeneği ödenir mi?

Analık iznindeki öğretmen eğitime hazırlık ödeneği alabilir mi?

Analık iznindeki öğretmen eğitime hazırlık ödeneği alabilir mi?

657 sayılı sayılı kanununun EK 32 maddesine göre eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yer alanlara öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir.Bu ödenek fiilen görev yapan öğretmenlere ödenmektedir. 657 sayılı kanunun 104 maddesine göre doğum öncesi ve sonrası analık izni kullanan öğretmenlerin bu ödenekten faydalanıp faydalanmayacağı merak konusu olmaktadır.657 sayılı yasada öğretim yılına hazırlık ödeneği ödeneği ile alaklı kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği 657 sayılı Kanunun ek 32. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmünde, "Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici,eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz." denilmektedir.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere bu ödenekten faydalanmak isteyenlerin fiilen görev yapmış olmaları gerekmektedir. Analık izni süresince fiilen görev yapmayan öğretmenlerin bu ödenekten faydalanmaları mümkün değildir. Analık izni bitiminden sonra göreve başlayan öğretmenlere bütçe kanununda yer alan düzenlemelere göre eğitime hazırlık ödeneği ödenmelidir.Bütçe kanununda yer alan düzenleme aşağıda yer almaktadır.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinin IV Diğer Ödemeler başlıklı bölümünün 3. maddesinde ise, "657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır." hükmü yer almaktadır.

YORUM EKLE